Трудното решение: Започнахме промяна по време на криза

Karieri.bg I Александър ДУРЧЕВ I 14.08.2010

Към края на 2008 г. бяхме попаднали в турбуленцията на неконтролируем растеж. Работата се увеличаваше с всеки ден, а с нея растеше и екипът на агенцията. Първите симптоми на сериозна вътрешна криза не закъсняха – влошена комуникация, намалена ефективност, оплаквания от клиенти.

Междувременно избухна кризата и първите прогнози бяха апокалиптични. Част от клиентите ни в най-засегнатите области просто прекратиха договорите си. Другите изчакваха с планирането на бюджетите, за да видят накъде ще тръгнат нещата.

Стояхме пред дилемата да оптимизираме екипа или да инвестираме в скъпа промяна с неясен резултат.

Анализирахме ситуацията и идентифицирахме предизвикателствата. Набелязахме основните стъпки и се гмурнахме в мащабно преструктуриране на агенцията и нейните звена. Криейтив отделът, който беше натрупал портфолио и имаше обособени специалисти, трябваше да бъде трансформиран в самостоятелна рекламна агенция. Прогнозите за този пазар бяха едни от най-мрачните. Въпреки това рискувахме и привлякохме нови специалисти, които ни помогнаха не само да запълним пробойните, но и да изградим стабилна рекламна агенция. Така в средата на 2009 г. се роди All Channels | Advertising.

Голямо предизвикателство беше и обособяването на самостоятелно звено за организиране на събития. Новосъздадената All Channels | Activation освободи PR консултантите от една много специфична дейност, като същевременно доведе до повишаване на ефективността и качеството на услугите ни.

Тъй като пазарът даваше сигнали, че компаниите търсят по-ефективни и измерими комуникационни канали, каквито предлага интернет, ние решихме да инвестираме в създаването на дигитално звено. За целта избрахме и изпратихме на обучение в офиса на партньорите ни от Холандия човек от екипа.

Един от рисковете на тази диверсификация беше опасността да се скъса органичната връзка между звената. Затова формулирахме ясно мисията и визията на компанията и инвестирахме в интензивни мениджърски обучения. Така помогнахме на мениджърския екип да приеме новата си роля, а на експертите в звената на агенцията да получат ясна представа за тяхното кариерно развитие в рамките на групата.

Оригинална публикация

Leave a Reply