Учебник по медийно право издаде Борислав Градинаров

в. Дума | 08.11.2010

Какво е състоянието на медийно-правните отношения в България и какви са проблемите, които все още очакват своето законово разрешение. На тези и много други въпроси отговаря в учебника си "Медийно право" доц. д-р Борислав Градинаров. Страниците на изданието започват с въведение в основните принципи на медийното право. В първите няколко от общо 10-те глави на учебника е пояснено и положението на медийното регулиране, и структурата на регулаторите в страната. Трета, четвърта и пета глава се занимават с принципите на радио- и телевизионната дейност, с програмните им функции, с лицензионния и регистрационен режим на двата вида медии.
Рекламата и спонсорството също са намерили място в учебника. Цифровите медии и влиянието на интернет в информационната среда също са получили необходимото внимание. В учебника си д-р Градинаров набляга на свободата на словото, правото на отговор и начините за защита на засегнати от медиите лица. Именно заради това са разяснени положенията за достъп до информация и възможностите за защита на източника на данни. В последната глава е отделено специално внимание на защитата на авторското право в различните му форми при различните видове авторска продукция.

Стр. 5

 

Leave a Reply