Управленският екип на D-Link разширява дейността си в Източна Европа

IT infrastructure | 03.02.2011

 

D-Link, доставчик на мрежови и комуникационни решения, обяви промяна в управленската структура на компанията. Като част от този процес, D-Link разширява отговорностите на мениджърския екип в Централна Европа и към тях прибавя управлението на процеси в Източна Европа.
Майк Ланге поема директорската позиция за направленията Клиентска поддръжка, Бизнес развитие и продуктов маркетинг в D-Link Централна и Източна Европа.
Андре Пастернак заема позицията директор за продажбите към бизнес клиенти в Централна и Източна Европа. Той ще предаде част от предишните си отговорности в компанията като ръководител на партньорските продажби за Германия, Австрия и Швейцария на Томас Краузе, който до този момент заемаше позицията на главен мениджър клиенти за Швейцария и Югоизточна Германия.
Ланге и Пастернак поеха временно отговорността за Източна Европа още през юни 2010 година. По това време D-Link реорганизира управлението си на Стария континент и обедини официално мениджмънта за Централна и Източна Европа в лицето на Томас фон Барос, вицепрезидент за целия район.
Настоящите назначения имат за цел да утвърдят стандартизирана бизнес структура на компанията в двата района. Стратегията е фокусирана основно върху позитивното развитие на корпоративния сегмент и продажбите към бизнес клиенти, както и върху усъвършенстването на партньорската програма на компанията.
Структурата на търговския канал на D-Link в Централна Европа (Германия, Австрия, Швейцария) за В2В продажбите бе въведена и за Източна Европа (Полша, Чехия, Словакия, България, Румъния, Унгария) в рамките на 2010 година под управлението на директора продажби Андре Пастернак. Част от тези промени бе и въвеждането на обща партньорска програма, която да подпомага търговците и системните интегратори (от малки и средни риселъри до големи консултантски компании от ИТ сектора) чрез предоставяне на услуги, удовлетворяващи специфични търговски канали.
Ефективното управление на продажбите е съществена част от оптималната администрация на партньорските активности. За тази цел ще бъдат използвани специално разработените CRM и POS системи, които вече работят за D-Link в Централна Европа. В допълнение на чисто структурните промени, компанията планира провеждането на разширени маркетингови кампании, които да подпомагат реализирането на новата стратегия. С цел възнаграждаване на лоялността на съществуващите партньори и продължаващо развитие на мрежата, компанията въвежда през 2011 година и в Източна Европа своята разработена в Германия ексклузивна бонусна програма "D-Link Business Energizer". Тя ще даде възможност на риселърите да се възползват от широк набор обучителни и информационни услуги, както и да получават атрактивни награди за лоялността си, независимо от страната, в която оперират.
Паралелно с работата по разширяване на търговската мрежа, D-Link планира и непрекъснато нарастване на набора от услуги по поддръжка в Източна Европа. Майк Ланге ще поеме отговорността за успешното пазарно представяне на модела за стандартизирани цени и условия по продажбите, както и за развитието на т.нар. DAS (D-Link Advanced Services) пакети от услуги. Те включват например централизирано управление на центъра за поддръжка и клиентски запитвания. Техническите инженери на D-Link ще бъдат свързани помежду си чрез виртуална платформа, която ще им даде възможност за ефективна обмяна на информация и ще премахне географските бариери при споделянето на специфични технологични знания.

Стр. 4 – 5

Leave a Reply