В интернет заработи събитиен пътеводител към интересни места в България

МИЕТ I 26.01.2011

Събитиен календар в интернет вече насочва туристите към интересни места в България и им помага да организират бъдещите си маршрути. Той се намира в сайта www.potarsi.bulgariatravel.org и информира лесно и бързо за важни туристически обекти и прояви у нас. Новият пътеводител е част от Кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм в България, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013".

Визията на сайта е разработена в синхрон с цялостния дизайн на инициативата "Потърси България". Целта на кампанията е да засили интереса на повече българи към потреблението на вътрешните туристически продукти в културнопознавателния, СПА и уелнес, еко и селския туризъм, както и да насочи вниманието им към по-непопулярни или новообособени туристически дестинации.

Календарът е удобен пътеводител за планиране на туристически обиколки из България. Той ще систематизира на едно място всички интересни туристически мероприятия, независимо дали са национални или регионални, и ще се актуализирана непрекъснато. Информация и снимки за минали или предстоящи събития могат да изпращат хора, организации и институции на електронен адрес office@reforma.bg.

Търсенето на полезна информация се осъществява по три начина: по дата, според типа събитие и по място на провеждането му. Проявите са групирани в различни категории: празник на града, фестивал, събор, култура и изкуство, традиция и чествания, храни и напитки, походи и други. В рубриката „Начало" е разположена информация за текущия месец и прозорец, в който се редуват събитията.

Освен че информира за събития, сайтът www.potarsi.bulgariatravel.org дава възможност за удобен достъп и до информация за различни райони и забележителности в България. При клик върху рубриката „Места" сайтът директно препраща към интерактивната туристическа карта на страната ни в сайта www.bulgariatravel.bg. В раздела са включени и три кратки представителни текста за културнопознавателния, СПА, уелнес, еко- и селския туризъм. За улеснение при търсенето отдолу са изброени географските региони. Чрез клик върху тях се стига до съответната информация в интерактивната карта. В раздел „Медии" ще могат да бъдат прочетени и журналистически материали, свързани с проекта.

Оригинална публикация

Leave a Reply