Велислава Ивановска поема връзките с обществеността на Първа инвестиционна банка

в. Капитал, Кариери | 2009-12-05

Весислава ИвановскаДосега тя е работила в пресцентровете на министерствата на труда и социалната политика и на икономиката. През последните няколко години е била консултант "Информация и публичност" по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Завършила е "Връзки с обществеността" в Югозападен университет "Неофит Рилски" и "Социология" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Стр. 5

Leave a Reply