Венцеслав Бондиков – “Манипулация и социална комуникация”

сп. Sign Cafe | 2010-03-18

Манипулацията е социален феномен, неразривно съпровождащ нашия живот. В междуличностните връзки тя носи негативни асоциации, но в контекста на социалната комуникация тя е легитимна, приемлива и оправдана. С тази монография авторът си поставя две цели: да извади манипулацията"на светло" като дейност, която засега няма алтернатива и да анализира от тази гледна точка някои от наложилите се форми на комуникация. Първа глава е посветена на манипулацията като социалнопсихологически и социологически феномен. Разгледана е връзката й с понятия като внушение, убеждение, лъжа и измама, слух, подражание, искреност, социална илюзия, такт и вежливост, дезинформация и макиавелизъм. Втора глава разглежда от манипулационна гледна точка някои от установените форми на социална комуникация: ПР, маркетинг, реклама, имидж, проучвания на общественото мнение.
Настоящата монография е насочена към изследователи и студенти по комуникации, социология, ПР, медии и маркетинг, както и към всички, професионалисти работещи в тези сфери.
Доц. Д-р Венцеслав Бондиков е преподавател във ФЖМК на СУ. Автор е на няколко монографии в областта на емпиричните социологически изследвания и манипулациите в комуникацията.

Стр. 88

Leave a Reply