Високите технологии в помощ на малкия и среден бизнес

Бусофт инженеринг I 20.07.2011

Бусофт съпорт център ще помага на бизнеса

Бургаският лидер в IT услугите за бизнеса – Бусофт инженеринг обяви новата си концепция за подпомагане развитието на малкия и среден бизнес в Югоизточна България, като създаде обслужващ IT съпорт център. Според Светослав Динев, председател на Съвета на директорите на IT компанията, необходимостта от такъв център е продиктувана от бързите темпове на въвеждане на нови високи технологии в бизнеса, което изключително много затруднява малките и средни фирми. Факт е, че малкият и средният бизнес са гръбнакът на регионалните и националните икономики, както и на Европейския съюз като цяло.

Икономиката в Бургаска област се състои предимно от микропредприятия, съставляващи близо 95% от всички предприятия в областта. Малките и средните предприятия (МСП) са общо около 5% и реализират приблизително 21% от общата бруто продукция за Бургас и областта. От 2007 г. всички те са част от общия европейски конкурентен пазар и това налага оптимизиране на тяхната конкурентноспособност чрез въвеждане на нови технологии в работния процес. Иновативната визия за създаването на обслужващия IT съпорт център се изпълнява по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.” Съпорт центърът ще повиши устойчивостта именно на такива фирми, като осигурява сигурност и защита на техните компютърни системи и мрежи.

Инвестирането във високи технологии е водеща стратегия за поддържане на стабилност и растеж на дребния и средния бизнес в Европа. Според годишния доклад за малки и средни предприятия на Европейската комисия за 2009 г., фирмите изпитват основни затруднения при финансирането със свежи пари. Това води до компромиси с поддържането на IT инфраструктурата на МСП поради високите разходи за наемане на висококвалифицирани IT специалисти или изграждането на цял IT отдел.

„След двадесет години на пазара на IT услугите ние разработваме обслужващ IT съпорт център, който цели решаването именно на този проблем. Целта ни е малките и средните предприятия да могат да гарантират качеството на своите услуги и развитието си въпреки кризата. А това е пряко свързано със безпроблемното функциониране на компютърните им системи,” каза Светослав Динев. „Проактивните малки и средни предприятия, които не залагат на пасивната стратегия „да изчакаме и да видим, какво ще стане”, предпочитат да ползват абонаментните услуги на аутсорсингови IT компании. Така те спестяват от наемането на допълнителен персонал и закупуването на скъп лицензиран софтуер”, допълни той.

Предимствата на този подход са ниските разходи, експертната услуга, 24-часовото обслужване, изпреварващото наблюдение в реално време на критични точки за IT инфраструктурата като хардуер, операционна система и приложен софтуер и др. Използването на услугите на обслужващ IT съпорт център, помага на МСП да изпреварят конкурентите си, като пренасочват свежи средства към маркетинг, реклама, създаването на нови продукти и др. Освен това поддържането на работеща IT инфраструктура дава възможност за блокирането на нови конкурентни фирми идващи със свежи капитали. Осемнадесет от тридесетте най-големи компании в Щатите според индекса Dow Jones са започнали като малки компании, основани по време на рецесия.

-край-

БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ е частна българска софтуерна компания, основана през 1991, Член е на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП). Занимава се с разработване и поддръжка на стандартен и поръчков софтуер. Компанията предоставя професионални услуги свързани със системната интеграция: проектиране, изграждане, настройка, управление и поддръжка на IT инфраструктура, гаранционна и извънгаранционна абонаментна поддръжка и сервиз на компютърна и офис техника. 

Leave a Reply