Все по-мобилни

в. Дневник, Софтуер за управление на бизнеса | Атанас ГЕОРГИЕВ отговорен редактор на Publics.bg | 18.04.2011

 

Според политолози преходът в България вече е завършил. Но политическият преход беше само едно от предизвикателствата пред местния бизнес. Една друга революция – комуникационна, се случи през последните 20 години в страната. Гласовите комуникации се развиха от фиксираните мрежи към мобилните и VoIP приложенията. Интернет се превърна от изключение в необходимост. Сега заедно с останалата част от света вече сме на прага на нова революция – социалните мрежи и новите бизнес възможности, които те предлагат. В специалното издание "Софтуер за управление на бизнеса" на "Дневник" тази година акцентът е поставен точно върху революцията на мобилните технологии и социалните мрежи. Преминаването от офлайн в онлайн режим ще е съшествен фактор за конкурентоспособността на българския бизнес и за качественото предоставяне на обидествени услуги. Използването на новите технологии ще е все повече осъзната необходимост. В тази конвергентна среда, в която няма значение какво устройство ползваш за достъп до мрежата или къде се намираш, е изключително важно да идентифицираме подходящите, ефективните и изгодните решения за бизнеса. Именно те ще ни помогнат да заемем нови пазарни позиции сега, когато се очаква световната икономика да се съвземе от голямата и по-малките кризи, които я разтърсиха пред последните три години.

Стр. 3

Leave a Reply