ВУТП и HP разработиха съвместна програма за подготовка на IT специалисти

Proof Agency I 21.04.2016

Изпитите за прием във висшето учебно заведение започват от 25.04, понеделник

Висше училище по телекомуникации и пощи и Hewlett Packard – България разработиха академична програма, която подготвя професионални бакалаври по компютърно администриране на софтуерни приложения. Програмата е първата по рода си в България, разработена чрез публично-частно партньорство, и ще бъде един от инструментите за намаляване на недостига на кадри в сферата.

Първото класиране за тази и всички останали специалности във ВУТП ще бъде обявен на 26.04, вторник. От него могат за се възползват всички кандидатстуденти завършили през минали години.

Преподаватели на университета и високопрофилни експерти от международната компания ще обучават бъдещите специалисти, като материята е съобразена изцяло с потребностите на бизнес средата и ще даде възможност на студентите да придобият знания и умения, директно приложими в компаниите от IT сектора.

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение за образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" по държавна поръчка и срещу заплащане в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” и „Администрация и управление”.

Kандидат-студентите могат да изберaт следните специалности:

- Телекомуникационни технологии, редовно и редовно-вечерна форма на обучение;
- Безжични комуникации и разпръскване, редовно и редовно-вечерна форма на обучение;
- Компютърно администриране на софтуерни приложения, редовно и редовно-вечерна форма на обучение;
- Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите, редовно и редовно-вечерна форма на обучение.

Приемът на документи на кандидат-студенти за учебната 2016/2017 година започна от 10.02.2016 г. и продължава до 12.09.2016 г. Процедурата е улеснена чрез електронната система за кандидатстване на адрес: http://utp.bg или на място на адрес гр. София ул. „Акад. Стефан Младенов″ 1.

Провеждането на конкурсен изпит за кандидати завършили до 2008-а год.. ще се проведе на 25.04.2016 г. във Висше училище по телекомуникации и пощи. От тази възможност могат да се възползват кандидати, които нямат оценка от Държавен зрелостен изпит в дипломите си или са недоволни от оценката. Кандидатите трябва да са подали предварително заявление за явяване на кандидат-студентски изпит онлайн на http://utp.bg или на място във висшето училище преди 25.04.2016 г.

Leave a Reply