ЗА И ПРОТИВ използването на социалните мрежи на работното място

сп. Sign Cafe | Албена ЧЕШМЕДЖИЕВА | 2010-01-20

Революцията в социалните медии поставя все повече работодатели пред дилемата "за" и "против" достъпа до тях на служителите в работно време. Скорошно изследване в САЩ показва, че 54% от компаниите налагат цензура поради страх от намалена производителност или риск за корпоративния имидж. Други фирми пък търсят професионален съвет с цел развиване на стратегии и поощряване на комуникационния опит на служителите в социалните мрежи. Според Трейси Армстронг от Adage, достъпът на служителите до социални медии в действителност може да има редица ползи за работодателя. Социалните медии например позволяват на служителите да намерят обща връзка и да подобрят отношенията с колегите си без разходи за работодателя, те са своеобразни мисловни "оазиси", еквивалент на ваканцията на работното място. Предлагат място за дискусии и споделяне на знания (воеобразен мозъчен тръст), а ограниченият достъп до тях е равносилен на това да забраните на служителите да използват телефона или електронната поща за връзка с приятели и семейството. С нарастващата употреба на смартфони, наи-вероятно служителите така или иначе ще получат достъп до социално-медийиите сайтове през мобилните си устройства, а забраната само би създала среда на укриване и недоверие. Попитахме представители на компании, опериращи на българския пазар, поощрява ли тяхната организация използването на социални мрежи в работно време и обмислят ли необходимостта от прилагането на определена стратегия относно този тип комуникация на служ и тел и те?
Петър Ганчев, мениджър "Тренинг и обучение" Addeco
Когато си мислим за Facebook, ние най-често си представяме тийнейджъри и студенти, играещи "Мафия". Със сигурност не си представяме инструмент за увеличаване на производителността, който може да подобри ефикасността и да намали разходите. Това впечатление за традиционните социални мрежи и инструменти до голяма степен е точно, но предубежденията не трябва да ни пречат да разберем и да се възползваме от потенциала на социалната свързаност. Те позволяват на организациите да отправят послания към избрани целеви групи и персонализирано да таргетират общности по интереси или общности, филтрирани по друг признак. Изграждането на социални мрежи може да помогне на бизнеса да подобри репутацията си с колкото може по-малко реклама. Работодателите ще се зарадват да узнаят, че работниците им не прекарват целия си работен ден във Facebook, MySpace и Twitter. Според последното проучване на MediaPost – 55% от офис служителите с достъп до Интернет имат регистрация в най-малко една социална мрежа, но само 43% я използват по време на работа, обикновено за по-малко от 30 мин. на ден. Още по-интересни са резултатите от изследването на Мелбърнския университет, които сочат, че лицата, посещаващи умерено сайтове с цел отмора са с 9% по-ефективни от колегите си. Реална заплаха от неконтролираното ползване на сайтовете за социални контакти и приложения от външни разработчици е не само опасността от попадане в спам списъци, но и от инфектиране на работната станция със зловреден код и последващото му разпространение. Бизнесът трябва да разработи и приложи политики, касаещи използването на Интернет по време на работа, достъп до сайтове за социални контакти и инструменти. Организациите са длъжни да обмислят последствията от стратегията си за социална свързаност и да се приготвят за оползотворяване на възможностите. Съвсем скоро социалните мрежи и инструменти ще се превърнат в бизнес необходимост по подразбиране.
Вилма Павлова, директор "Човешки ресурси* БТВ
Хората, които работят в БТВ са креативни, любопитни към новото и актуалното, което ги прави и активни потребители на социалните мрежи. Използването на този тип комуникационни канали може да бъде силен мотиватор за служителите. Възможността във всеки момент да влезеш в контакт с близки хора и приятели създава чувство на комфорт на работното място. Много често тези контакти са източник на идеи и знания, които пряко помагат в ежедневната работа.
Някои от най-големите мрежи, като Facebook, Linkedln и Twitter са сериозен източник за набиране на кадри за свободни позиции. В някои случаи изземат ролята дори на специализираните сайтове за търсене на работа. БТВ също поддържа свои блогове и регистрации в някои от социалните мрежи, което позволява по-непринудена комуникация по различни теми. Знаем, че социалните мрежи са част от настоящето и съвременния начин на общуване, в този смисъл се стремим да ги управляваме и използваме.
Росана Димитрова, специалист "Човешки Ресурси", Хюлет-Пакард
Хюлет-Пакард активно следи новостите в информационното пространство и поощрява иновативните решения и средства за комуникация. В съвременния бизнес, социалните мрежи са средство за постигане на по-високо качество на работа. Връзките ни с партньорите са по-топли и по-ефективни благодарение на тези платформи. Осигуряват интензивен обмен на идеи и константна информираност. Компанията намира социалните мрежи за един иновативен и съвременен метод за осигуряване на здравословен баланс между работните ангажименти и свободното време на служителите. Професионалистите от Хюлет-Пакард разчитат на социалните мрежи, за да се доближат до потребителите. Наскоро създадената ни страница във Facebook за броени седмици се сдоби с над 450 фена, които регулярно уведомяваме за новости, предстоящи събития и любопитни факти. Отделът по човешки ресурси от своя страна дава възможност на желаещите да следят актуални предложения за работа чрез алтернативни методи на комуникация като Facebook, Twitter и кариерния блог на Хюлет-Пакард.
Атанас Ошавков, директор "Правни и корпоративни въпроси" Каменица АД
Въпросът за "влизането" на служителите в социалните мрежи може да се разглежда в контекста на политиката на компанията за предоставянето и ползването на служебните ресурси за лични цели. Ползването на интернет само по себе си представлява предоставяне на ресурс или най-малкото на инфраструктура. Съгласно политиката на Каменица АД ползването на тези ресурси или инфраструктура за неслужебни цели е възможно извън работно време. От друга страна социалните мрежи навлизат все по-широко като инструмент за комуникация и предаване на послания, включително и на корпоративни и рекламни послания и инициативи. Доколкото компанията организира или участва в инициативи, които са представени в социалните мрежи, насърчаваме служителите да се информират или участват в тях онлайн.

Стр. 66 -67

Leave a Reply