За компаниите кризата в Европа далеч не е свършила

Кофас I 24.01.2013

Това стана ясно от конференцията на Кофас за странови риск 2013 в Париж

Оценката на страновия риск на Кофас измерва средното ниво на забавени плащания от компаниите в дадена страна в рамките на техните търговски и финансови операции в краткосрочен план. Тя не се отнася към държавния дълг. За да се определи страновия риск, Кофас обединява икономическата, финансовата и политическата перспектива на страната, опита в разплащанията и оценката на бизнес климата. Оценките са в седем степени: А1, А2, А3, А4, B, C, D, като може да се включи и наблюдение.

Въз основа на своя ежедневен контакт с компании от цял свят, Кофас публикува консервативен сценарий за глобалната икономика през 2013 г. Възстановяването на развитите страни е все още в плен на публичния и частния дълг. Освен това, доверието на домакинствата и това на компаниите не е възстановено, като се има предвид влошаващата се ситуация на пазарите на труда и непълните институционални реформи в Европа. Липсата на прозрачност в бюджетната политика на САЩ може да засегне американския растеж. Кофас прогнозира задълбочаване на рецесията с -0,1% в еврозоната с последващо свиване на дейността в Южна Европа. Растежът в САЩ ще се забави (1.5%), докато развиващите се страни ще регистрират растеж, който ще е устойчив (5,2%).

Що се отнася до оценките за отделните страни, тези на Италия и Испания са понижени за втори път в рамките на една година, докато тази на Япония А1 е поставена под наблюдение с негативна перспектива. Причината за това е рискът от спада в износа, по-специално към Китай. Измежду развиващите се страни, Кофас актуализира позицията си за Индонезия, която показа забележителна устойчивост към рецесията в развитите страни. За разлика от това, оценката на риска на Индия е понижена до A4 и Индийския модел е поставен под сериозен въпрос.

"Вероятността за системна криза в Европа е все по-далечна, което е добра новина. Въпреки това, активността в еврозоната ще продължи да се намалява през 2013 г.. По-слабото потребление, бюджетът на строги икономии и спадът на пазара на труда, заедно със сериозните изпитания, през които преминаха компаниите по време на голямата рецесия през 2009 г., доведоха до много и тежки случаи на несъстоятелност. Вярно е, че финансовата криза е на път да бъде решена, но кризата в реалната икономика, илюстрирана от устойчивата нестабилност на компаниите, няма да приключи към края на 2013 г. ", казва Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас Груп.

Европейските компании все още се борят

Ситуацията все още е източник за безпокойство за европейските компании, въпреки че рискът за системна криза в Европа е намалял и износът се възобновява окуражително в Южна Европа. Недостатъчният напредък в реформите на европейските институции, бързият спад на пазара на труда и бремето на публичния и частния дълг изстискват увереността на компаниите от реалната икономика, които са "в пауза", в очакване на по-нататъшно изясняване.

В светлината на тази влошена ситуация, Кофас понижи оценките на Италия и Испания до B, след понижаване до А4 преди една година и наблюдението с негативна перспектива, реализирано през юли 2012 г. Дейността в тези две икономики в сърцето на еврозоната ще се свие през 2013 г. – с 1% в Италия и с 1,5% в Испания. Кофас вярва, че още една трудна година очаква испанските и италианските компании, които са изправени пред непрекъснато нарастване на случаите на несъстоятелност и все по-оскъдни банкови кредити.

Развиващите се страни устояват на бурята…

Докато рисковете в развитите страни се интензифицират без прекъсване от 2008 г. насам, корпоративните рискове в развиващите се страни търпят подобрение. Кофас прилага нова йерархия на рисковете за по-голяма устойчивост на развиващите се нации към външни кризи, в резултат от по-отзивчиви, но разумни икономически политики. Освен това, икономическият растеж в развиващите се страни се възползва от непрекъснатото разширяване на средната класа.

Кофас повиши оценката на Индонезия до B, като тази оценка получават и Филипините под наблюдение с положителна перспектива. Слабата връзка с европейската рецесия, високият растеж и напредък в публичните финанси и в банковите им сектори, доведоха до значително намаляване на рисковете в двете икономики.

…въпреки че рисковете не са напълно избегнати

Кофас обаче продължава да предупреждава компаниите за съществуването на устойчиви рискове в развиващите се страни. Все още има политическо и социално напрежение, а също и пропуски в управлението. Разширяващата се средната класа има все по-големи изисквания по отношение на закона, анти-корупционните мерки, свободата и прозрачността. Политическите институции в развиващите се страни се изправят пред предизвикателството да се адаптират към новата ситуация.
• Оценка A3 и наблюдение с негативна перспектива е поставена на Южна Африка, поради риска от увеличаване на социалното недоволство, който е несъвместим с много по-ниския от нормалния темп на растеж в сравнение със средния за страните с развиващи се икономики.
• Бавният темп на реформи, липсите в инфраструктурата и неспособността на правителството да отговори на новите очаквания на средната класа в комбинация с ръст по-малък от потенциалния, доведоха до увеличаване на нивата на задлъжнялост в компаниите. Тези фактори накараха Кофас да понижи общата оценка за Индия до A4 и специфична оценка на бизнес средата до B.
• Чешката република и Словения, които са зависими от спада в търсенето в Западна Европа, са с оценка A3 под наблюдение с негативна перспектива. Все по-малко отворената Полша започва да бъде повлиявана от европейската рецесия. Забавянето в дейността и нестабилният строителен сектор принудиха Кофас да постави своята оценка A3 под наблюдение с негативна перспектива.
• Постоянното политическо напрежение обяснява премахването на наблюдението с положителна перспектива по оценка D за Кот д’Ивоар. 

Leave a Reply