ЗАКУПУВАНЕТО HA bTV Е НАЙ-ГОЛЯМАТА СДЕЛКА У НАС ЗА 2010 г.

в. Застраховател прес | 27.01.2011

Общият брой на сделките по сливания и придобивания в България през 2010 г. спада до най-ниското си ниво от 2007 г. насам. Само 84 транзакции са обявени или приключени през годината в сравнение с 89 през 2009 г. и 134 през 2008 г. Това показва извадка от информационния продукт на ISI Emerging Markets за сливания и придобивания DealWatch. Общият обявен размер на сделките се свива с 10% до 634 млн. евро през 2010 г. Основната причина за спада е нежеланието на собствениците да се разделят със своя бизнес на по-ниски цени. Слабата ликвидност на Българската фондова борса и решението на правителството да отложи за по-късен етап приватизацията на тютюневите и някои енергийни предприятия също допринесоха за свиването.
Най-много сделки по сливания и придобивания са сключени в производствения сектор (19), следван от сектора "финанси и застраховане" (10). Секторът "Медии и развлечение" заема първо място по размер на сделките, благодарение на придобиването на най-голямата частна телевизия bTV. Закупуването на bTV от Central European Media Enterprises (СМЕ) за 296 млн. евро е най-голямата сделка в България за 2010 г. Тя представлява почти половината от общия пазар на сделките по сливания и придобивания за годината.

Стр. 2

Leave a Reply