Започна номинирането за наградите за гражданска доблест “Паница” за 2011

EventBox.bg I 18.08.2011

Наградите се присъждат на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и които с дейността си последователно и трайно утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на активната и самоотвержена гражданска позиция, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като по този начин значително допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.

Граждани, групи от граждани или юридически лица, регистрирани съгласно действащото българско законодателство, могат да изпращат своите предложения в Българското училище за политика „Димитър Паница” до края на септември 2011 г.

Номинациите се правят он-лайн на адрес http://panitza.schoolofpolitics.org/glas.php. Повече информация за наградите и лауреатите от предишните години можете да намерите на адрес http://panitza.schoolofpolitics.org/index.php

Оригинална публикация

 

Leave a Reply