Защитава ли се авторското право в цифровото хилядолетие

в. Монитор | 11.10.2010

Сега 95% от интернет трафика на музика е незаконен

Тази седмица най-после официално бе публикуван текстът на подготвяното при пълна секретност световно антипиратско споразумение ACTA, в създаването на което участват няколко десетки държави, сред които САЩ, ЕС (включително България) и други.
Търговското споразумение за борба с фалшификацията (ACTA) се подготвя от три години.
В началото то включваше формулировки, защитаващи режима на "трите удара", изисквания към интернет доставчиците да разработят планове за борба с пиратството, твърди мерки срещу заобикалянето на "цифровите права" (DRM), въвеждаше система за премахване на файлове и съдържание, както и "вторична отговорност" за производителите на различни устройства.
Европейците пък изискваха защита на географските им марки (като например на наименованието "шампанско"). Други страни се стремяха да включат патентите в споразумението.
Окончателният засега вариант на договора сочи сериозното отстъпление на американските преговарящи от първоначалната им позиция, коментират експерти в областта на авторското право. Така отпадна идеята да бъде наложен твърд вариант на антипиратски закон за авторското право в цифровото хилядолетие. Но дори "омекотеният" текст на ACTA, който най-после бе официално публикуван след края на тайните преговори, би могъл да се сблъска с проблеми. Веднага след публикуването му сенатът на Мексико одобри необвързваща резолюция, приканваща страната да се изтегли от ACTA, а основни членове на Европейския парламент също изразиха скептицизма си относно споразумението. Дори Public Knowledge, вашингтонска лобистка група, която отдавна се противопоставя на ACTA, обяви, че новият текст "може да се смята за победа за тези, които искат да защитят цифровите права на потребителите по света. Някои от най-абсурдните условия от по-ранните проекти на договора са премахнати – по теми, вариращи от мерки за цифрови защити до отговорността на посредници като интернет доставчиците и търсачките."
Интернет пиратство
В по-ранните версии на ACTA на интернет доставчиците бе вменено, че те трябва да имат политика за изключване на повторните нарушители на авторски права, за да не бъдат държани отговорни за нарушенията. Става дума за прекъсване на връзката на интернет потребители след три предупреждения, по-известно като "три удара". Сега под линия се казва, че страните могат да правят каквото пожелаят, за да ограничат отговорността на нтернет доставчиците.
Подписалите ACTA се съгласяват да "насърчават съвместните усилия в рамките на бизнес общността, чрез които ефективно да се преборят нарушенията на авторски или сродни права, като същевременно се спазва законната конкуренция и съобразно законите на всяка страна се защитават фундаментални принципи като свободата на изразяване, коректната употреба и сигурността на личната информация".
Тази формулировка буди опасения дали държавите няма да принудят интернет доставчиците да започнат да изключват потребителите без каквато и да е юридическа санкция? Тя е и забележително мъглява по отношение на това какво точно изисква, за разлика от подробните регулации за интернет доставчици в предишните чернови на ACTA.
Организацията RIAA вече заяви официално, че силно одобрява тази част от договора, тъй като "до 95 процента от глобалния интернет трафик на музика е незаконен".
Всяка страна трябва да осигури начин праводържателите да превърнат IP адресите в име на човек. Много страни вече са осигурили такива способи. В САЩ това е призовката, Norwich Pharmacal Order във Великобритания прави същото.
Европа вече показа, че няма да подкрепи ACTA, ако нейните ценни марки храни не са защитени по цял свят (нещо, което би наложило например произведеният в Уискънсин пармезан да промени названието си, тъй като "Пармиджано" и "Реджиано" са защитени географски марки). Новият текст не упоменава конкретно такива марки, но Шон Флин от Американския университет изразява опасения, че те биха могли да се промъкнат в текста чрез двузначната фраза в раздела за изземване на нарушаващи марките продукти по границите.
Що се отнася до проверка на iPod на границата, условието за малки количества (de minimis) остава в сила. Страните от ACTA могат да "изключват от приложението на този раздел малки количества стоки с нетърговски характер, намиращи се в личния багаж на пътниците".
Екологично унищожаване
Когато представители на митниците изземат например огромни количества фалшиви тениски, те не могат просто да махнат етикетите и да пуснат стоките да постъпят в търговската мрежа. Вместо това стоките трябва да бъдат унищожени. Когато това се случи, огънят, в който те ще изгорят, трябва да бъде "екологичен", тъй като "унищожението на стоки, нарушаващи правата върху интелектуална собственост, трябва да се извършва в съответствие със законите на всяка страна и регулациите по екологични въпроси".
Анализирайки споразумението, канадският професор по право Майкъл Гайст казва, че "една от най-големите новини в договарянето през последните три години на ACTA е готовността на САЩ да отстъпят по интернет регулациите… Разпространеният проект е далеч от първата версия, като предложението за отговорност на посредниците като цяло е премахнато, а защитата на цифровото блокиране е много по-близка до съществуващите интернет ограничения на WIPO (Световната организация за интелектуална собственост), отколкото законът за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Като цяло главата за интернет трябва да се приема като провал на САЩ, които очевидно се надяваха да употребят ACTA като средство за налагане на DMCA извън границите си".
Съществуват обаче много други възможности за подли трикове, особено когато става дума за технически подробности или за въпроси като законово признати щети и как те да бъдат изчислявани. Това е особено валидно, доколкото договарящите ACTA са демонстрирали обичайното предпочитание към трансграничен износ на защитите на интелектуалните права за сметка на ограниченията и формулировките за коректна употреба.
След като няма повече насрочени нови сесии за преговори, представеният тези дни текст на ACTA е близо до окончателна версия на договора и като такъв вероятно ще бъде възприет, освен ако отделни страни не започнат да се оттеглят изцяло от споразумението.
По материали на чуждестранния печат

Стр. 15

Leave a Reply