“Зеленият” маркетинг

Сп. ProGrafica | 25.08.2011

Той не само има потенциала да засили позициите на бранда и да спечели лоялността на потребителите, но ако бъде приложен към самия процес, може да спести и пари

Според множество и най-различни проучвания потребителите търсят, и най-важното – купуват, продукти, които смятат, че са no-щадящи за околната среда. Несъмнено този факт породи и появата на редица нелоялни практики, но тази тема няма да бъде засягана в следващите редове – ще си говорим за "зеления" маркетинг и неговите ползи както в икономическа, така и в екологична насока.
Несъмнено маркетолозите усетиха посоката и в някои случая без капчица срам яхнаха ековълната и решиха да се възползват 6 пълна мяра от предимствата на "зеления" маркетинг, който могат да бъдат приложени към техния бранд. В резултат на това ефирът, печатните медии и онлайн пространството бяха залети с екологично ориентирани послания. Но тези води имат и своите подводни камъни, тъй като отправянето на зелени послания без поддръжката им в реалния живовшоже да бъде особено опасно начинание.
В допълнение, зелените продукти не е доетатъчно да бъдат просто по-екологични. Потребителите няма да купуват вашите продукти само поради този критерий, те трябва да могат да им служат, да удовлетворяват определени нужди или да представляват интерес за rrfflx: Някои специалисти твърдят, че потребителите ще откликнат най-положително към зелено послание, което по определен и доста силен начин се свързва с тяхното ежедневие и тяхната среда на обитаване. Например, те биха избрали невредящи на околната среда домакински продукти, които съдържат послания като "безопасни за употреба около деца", "без химически вещества", отколкото екопослания като "опаковка, годна за рециклиране" или "продуктът не е тестван върху животни".

Съвети за успешен зелен маркетинг

Идеята за зеления, или екомаркетинга се разбира особено добре от повечето маркетолози и това е видно от посланията, заливащи ни практически отвсякъде. Но все пак няколко изпитани в ежедневието и работещи съвета не биха били излишни. Ето ги и тях накратко:
» Залагайте в екопродуктите атрибути, които са стойностни от гледна точка на потребностите на клиентите ви.
» Позиционирайте вашите екопродукти като реална алтернатива на останалите или в краен случай поне като решение, добро колкото тях.
» Опитайте се да сертифицирате продукцията си от организации и институции с доказана репутация. По този начин клиентите ще възприемат вашите екопродукти като истински решения, които им носят полза не само от потребителска гледна точка, а и — което е по-важно, като истински щадящи природата решения.
» Насърчавайте и развивайте връзката между вас и вашите продукти, от една страна, и вашите клиенти от друга. Използвайте например социалните мрежи, за да осигурявате постоянна информация – както практична и полезна, така и интересна и забавна относно вашите екорешения.
Посланието не е всичко, важни са реалните действия
Както се казва, лесно е да се говори, трудно е да се изпълни. Едно е да говорите във вашите маркетинг материали колко "зелен – и "еко" е продуктът 8и и съвсем друго е и съответната маркетинг комуникация да бъде по-екологична, а това несъмнено е възможно.
Какво можете да направите, за да гарантирате "зелен" маркетинг: » Внимателно избирайте партньорите, с които работите. Проверете дали наистина са толкова зелени, колкото твърдят. Търсете партньори, които Се опитват да намаляват собствения си въглероден отпечатък (например чрез използването на енергийно по-ефективни светлинни източници), намаляват енергийните си нужди, използвайки автоматични елементи за затваряне на вратите на помещенията за по-добър контрол на вътрешния климат, ползват рециклирана хартия и други. » Използвайте колкото е възможно поВече рециклирани и природосъобразни материали за вашите печатни проекти.
» След като отпечатате маркетинговите си материали, уверете се, че те ще бъдат получени. Обърканата или недоставена поща се озовава в контейнерите за боклук, а това не е само загуба на средствата, вложени в производството. » Оптимизирайте посланията си. Днес не е достатъчно просто да отпечатате идеите си върху рециклирана хартия, трябва да мислите за екоподход в цялата комуникационна верига – започвайки от концептуалната идея, минавайки през производствената част, до разпространението и последвалото рециклиране. Маркетингът и зелените инициативи могат да бъдат използвани съвместно, за да бъдат генерирани позитивни резултати в икономически аспект, както и такива, които показват загриженост за околната среда. Ако маркетолозите успеят да разберат как ефективно да управляват печата и да изпълняват програмите, те могат да намалят отпадъците и отрицателния ефект върху околната среда. Плюс това, грижейки се за природата и нашето общо бъдеще, могат да спестят и пари.

Стр. 29

Leave a Reply