“Зеленият” PR се движи с ускорение

www.econ.bg | 12.10.2011

Създаването на единна cleantech общност в България е възможност да се подобри комуникацията между всички заинтересовани страни в сферата на чистите технологии и „зелените" идеи

Кое е било първо – кокошката или яйцето? Ако зададем този въпрос – „зеленият" или „социално отговорният" PR, отговор засега има. Първоначално на помощ на компаниите идва „социално отговорният" PR. Така те показват на света мерките си за изграждане на дълготрайна и устойчива социално отговорна политика. „Зелената" тема първоначално се наблюдава като една от трите сфери на устойчиво развитие на дадена компания, а икономика и общество остават другите две.
Разбира се, всяко понятие в света възниква поради нужда, така се случва и с „корпоративна социална отговорност". Крайната цел – призив към действие. Действие за успех в дългосрочен план в икономически, социален и екологичен аспект с полезен ефект на всички нива.
Икономическият аспект става все по-зависим от другите два, социалният се фокусира върху грижите за хората като служители и общество, а екологичният свърза всички процеси и хора, участващи в дейността на компанията, с опазването на околната среда. Всичко в един взаимосвързан процес!
Какво се случва днес? Определението „зелена" става също толкова важно като „социално отговорна" за една компания, въпреки че едното се съдържа в другото като негов аспект и изначално няма как една компания да се обяви за „социално отговорна", ако не е и „зелена", т.е. не интегрира мерки за опазване на околната среда.
Светът обаче дава своята оценка и „зеленият" PR вече заема все по-водеща роля. Говорим за „зелен" PR поради важността на темата за опазването на околната среда, макар че като че ли всеки човек вътрешно съжалява, че първо трябваше доста да я замърсим, докато започнем сега с всички сили да я опазваме. И все пак е важно да отбележим, че средствата стават все повече. И както винаги най-успешни са тези, които, независимо от целения имиджов ефект за компаниите, ясно показват постигнати екологично чисти цели.
Най-голямото предизвикателство е да има комуникация между бизнеса, прилагащ практиките, PR специалистите и медиите, които ги разпространяват и всички останали институции, спомагащи за интегрирането им в обществото. А то, обществото, им поставя финалната оценка. И тъй като „да си зелен" в бизнеса е кауза, споделянето е важно, а ролята на „зеления" PR, както вече казахме, е водеща.
Как да разберем за всяка успешна „зелена" активност? Създаването на единна cleantech общност в България е възможност да се подобри комуникацията между всички заинтересовани страни в сферата на чистите технологии и „зелените" идеи – специалисти, експерти, мениджъри, изследователи, което да се комуникира с външния свят и да намира директно приложение в него. Специализираната уеб 2.0 базирана платформа е създадена в Англия, в България можете да намерите на адрес www.cleantech.bg.
В българската витрина на чистите технологии експерти и компании ще имат възможност да обменят информация в областта на чистите проекти, за да намерят пресечната точка на решения, финансиране и популяризиране на успешни компании и практики. С помощта на „challenges" (предизвикателства) в платформата ще могат да се откриват най-иновативните предложения.
„Challenge" на тема от областта на чистите технологии като „Търси се най-иновативният начин за намаляване на разходите за електрическа енергия на работното място" предизвиква обществен интерес, а чрез целенасочен „зелен" PR се споделя масово, обсъждат се и се дискутират различни новаторски решения.
Компанията, инициираща такова състезание, избира начина за награждаване – платен стаж, парична награда, интегриране на проекта във фирмата. Целият организационен процес по провеждането на избрания „challenge" се управлява и следи он-лайн в платформата Cleantech Bulgaria. Най-успешните печелят, като цялото състезание е с продължителност между три и шест месеца.
Хората искат ефективност. Подобни прозрачни инициативи с ясна крайна цел дават търсеното усещане за реален резултат. Съпричастността на служителите също зависи от убеждението им дали „зелените" неща, които правят в надпреварата за намаление на въглеродни емисии, на потребление на вода и всички форми на прилагане на екологични ценности, биват забелязани и от околните.
Всички възможности, които Cleantech Bulgaria открива и дискутира в света на чистите технологии, са фокус на предстояща конференция. Лекторите си поставят високата цел, заедно с участниците и организаторите, да допринесат за създаването на единна Cleantech общност в България.
Събитието ще се състои на 17 ноември 2011 г. в столичния хотел "България". Цялата информация за него може да се намери на www.events.cleantech.bg.

*Econ.bg е златен медиен партньор на конференцията.

Оригинална публикация 

Leave a Reply