66% от компаниите увеличават бюджетите си за интернет маркетинг

в. Класа | 2010-02-17 

17 на сто от анкетираните планират повече средства за реклама в печата
66% от включените в международно проучване компании са обявили, че планират да увеличат инвестициите си в дигитални маркетинг канали през 2010 г. Това сочат данни на Econsultancy и ExactTarget, цитирани от eTimes.bg. Проучването е осъществено в периода декември 2009 г. – януари 2010 г. и в него са участвали 1000 маркетинг професионалисти.
Данните показват още, че 46 на сто от компаниите планират да увеличат цялостните си маркетинг бюджети през настоящата година. Същевременно липсата на разбиране за дигиталния маркетинг и липсата на професионално подготвен и обучен персонал в сферата се посочват от компаниите и медия агенциите като фактор, ограничаващ възможността на бизнеса да се възползва от тези предимства. 42 на сто от анкетираните специалисти са обявили, че не планират промени в цялостните си маркетингови бюджети, а 30% не смятат да увеличават средствата за дигитални промоции. 13 на сто от респондентите пък планират намаляване на инвестициите в маркетинг. 70 на сто от анкетираните представители на компании планират повече средства за социални медии. 17 на сто ще увеличат бюджетите си за реклама в печатни медии, докато 41% са отговорили, че намаляват търговските послания в печата. Повече от половината от компаниите планират да инвестират по-големи бюджети в мобилен маркетинг (56%), имейл маркетинг (54%) и реклама в търсещи машини (51%).
Според проучването 28 на сто от маркетинг специалистите ще пренасочат част от бюджетите си от традиционните медии към дигитални канали, като една от причините за това е възможността за измерване на ефективността от рекламната кампания в интернет. Най-големи затруднения в измерването на възвръщаемостта на инвестициите специалистите изпитват при социални медии и мобилен маркетинг. Въпреки това бюджетите за двата канала са с най-голям прогнозиран ръст през настоящата година. Според анализаторите възвръщаемостта на инвестициите не е най-важният фактор, който влияе върху увеличението на разходите за даден канал.

Стр. 15

Leave a Reply