Ай Би Ес България получи оторизация за Lotus Social Software и Unified Communications според изискванията на новия модел за контролирана дистрибуция на IBM софтуерни продукти

IBS Bulgaria I 2010-05-25

С това компанията покрива сертификационните изисквания в цялото портфолио на Lotus Software

Ай Би Ес България покри необходимите оторизационни изисквания за групата продукти в Lotus Social Software и Unified Communications, с което допълни сертификацията си в портфолиото на IBM Lotus Software. Групата на Lotus Social Software включва и продуктите на Lotus Connections, който е най-бързо растящият софтуерен продукт в историята на IBM. Lotus Connections е лидер сред предложенията в сферата на социалния софтуер за бизнеса, който постепенно променя стандартите за корпоративни комуникации в световен мащаб.

С последната оторизация, Ай Би Ес България (www.ibs.bg) покри необходимите сертификати за предлагането на всички IBM Lotus продуктови групи – Lotus Notes and Domino, Lotus Social Software, Unified Communications и WebSphere Portal, съгласно изискванията на новия модел за контролирана дистрибуция на софтуерни продукти – IBM Software Value Plus.
Инвестирайки в точните умения и непрекъснато повишавайки експертизата си, Ай Би Ес България се позиционира като надежден партньор с високо качество на предлаганите услуги. Компанията е единственият партньор на IBM в България, който покрива сертификационните изисквания в цялото портфолио на Lotus Software, включително решенията в областта на социалния софтуер и унифицираните комуникации (Lotus Social Software и Unified Communications).

В рамките на новия модел за дистрибуция IBM Software Value Plus, софтуерните партньори на IBM избират за кои от IBM софтуерните брандове (WebSphere, Information Management, Tivoli, Lotus и Rational) да увеличават техническата, маркетингова и търговска експертиза, за да могат да ги предлагат. В модела за контролирана дистрибуция на IBM участват бизнес партньори, които инвестират в умения и експертиза и се фокусират в доставянето на по-големи бизнес ползи. Включвайки се в новата инициатива IBM Software Value Plus, Ай Би Ес България се отличава с ключови технически познания и експертиза и е готова да отоговори на комплексни нужди на клиентите си, които търсят повече стойност от своите инвестиции в технологии, работейки с надежден партньор с доказани качества за бързо и ефективно внедряване на нови инфраструктури.

С постигането на сертификационните изисквания за предлагането на различни IBM продуктови групи, Ай Би Ес България затвърждава позициите си като водещ бизнес партньор на IBM. Компанията e Premier бизнес партньор на IBM, оторизиран сервиз за IBM продукти, оторизиран център за обучение за IBM софтуер. Ай Би Ес България проектира, изгражда и поддържа интегрирани решения, използвайки най-добрите средства за разработка от IBM. Специализирана е в портали и системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Базира решенията си на отворените стандарти и на J2EE платформа и инвестира в експертни знания в Lotus технологиите.

Съчетавайки услуги в областта на информационните технологии с високо квалифицирани умения и професионализъм, Ай Би Ес България се стреми да подпомогне бизнес развитието на своите клиенти с оглед постигане на по-висока ефективност, по-добро ниво на обслужване на клиентите и партньорите и по-добра продуктивност.

Leave a Reply