Алфа банк иска изпълнение върху Икономедиа, тя показва че е платила задълженията

Investor.bg I Мариян ЙОРДАНОВ I 30.11.2012

Според банката има просрочени задължения за 552 хил. евро, а медийната група представя платежни, че е платила 642 хил. евро

Алфа банк – клон София е поискала от Търговския регистър да впише пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговското предприятие Икономедиа АД поради просрочени вземания за общо 532 хил. евро към септември 2012 г.

Все още заявлението не е вписано в Търговския регистър, като от медийната група са поискали то да не бъде вписвано, като са приложили платежни нареждания за плащане на 642 хил. евро.

Междувременно в специално изявление от "Икономедиа" твърдят, че вчера, 29 ноември, са научили заедно с всички останали, които следят публикациите в Търговския регистър, че Алфа банка – клон България, като кредитор, е предприела действия за усвояване на обезпечения и назначаване на управител на търговското предприятие.

Икономедиа АД е превела парите с два превода чрез интернет банкирането на ОББ. Плащанията са направени на 28 ноември 2012 г., което според Икономедиа АД е преди датата на поисканото от Алфа банк – клон София изпълнение върху Икономедиа АД.

Алфа банк е посочила просрочие по три кредита за Икономедиа в размер на съответно 120 139,69 евро, 114 710,94 евро и 317 221,31 евро.

"Решението на банката е изненада за нас. Към момента на подаване на иска, "Икономедиа" е изплатила в пълен размер всички дължими суми според договорения погасителен план. В потвърждение на това, към вчерашна дата в Централния кредитен регистър, кредитите ни фигурират като редовни", се казва в изявлението на съвета на директорите на "Икономедиа". "Независимо от необоснования акт, сме готови конструктивно, както и досега, да положим всички възможни усилия по търговски начин да разрешим спора с банката", казват още от издателя.

Общите задължения на Икономедиа към банката са 8,67 млн. евро, се казва в заявление до Търговския регистър. Основната част от тях са от 2007 г.

Според Алфа банк съгласно член 30, т. 1 от Договора за кредит от 21 декември 2007 г., при настъпването на случай на неизпълнение банката може да обяви отпуснатия кредит изцяло за предсрочно изискуем.

Предстои да видим чия позиция ще уважи Търговският регистър.

Пристъпването към продажба на активите на Икономедиа АД може да доведе до нов собственик на в-к Капитал, към когото според анонимни източници има интерес. 

Leave a Reply