Apeiron Academy обучения през ноември 2009 година

EVENTS.dir.bg I 2009-11-08

Apeiron Academy1. Управление на събития – 10 ноември 2009

Лектор: Росен Поцков

Програма: Въведение в глобалния събитиен мениджмънт. Петте фази на професионалното управление на събития
Събитийна среда. Управление на финансите. Управление на човешките ресурси.
Изготвяне на план-гафик и план-сценарий на събитието. Кейтъринг. Договори и разрешителни. Най-добри практики в събитийния мениджмънт
Практическа част
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална цена: Планирането на обученията преполага ползването на специални условия и цени. Моля свържете се с Apeiron Academy за повече информация.
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

2. Писане на прессъобщение – практически тренинг – 12 ноември 2009

Лектор: Галена Иванова
Програма: Прессъобщението все още е основният комуникационен инструмент, който организациите ползват при общуването с медиите. Въпреки това, голяма част от старателно подготвената информация от ПР специалистите не попада в новинарските емисии и рубрики. Защо се случва това и има ли правила за добро писане?

Практическият тренинг "Писане на прессъобщение" дава основни насоки и познания за подготовка на медийни съобщения, постигащи заложената цел. В основата на тренинга са серия от практически упражнения и нужната теория, които ще ви направят по-уверени в отговора на въпросите:
Как се създават новини?
Какво очаква журналистът от нашето съобщение?
Как да направим своето медийно съобщение по-успешно?
Умеем ли да четем критично?
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 75 лв. + ДДС (90 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална цена: Планирането на обученията преполага ползването на специални условия и цени. Моля свържете се с Apeiron Academy за повече информация.
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

3. Бизнес етикет и протокол – 14 ноември 2009

Лектор: Ани Давидкова
Програма: Делови етикет и етика. Протокол – неформална комуникация и поведение при официални срещи, фирмени събития и други.
Правила и поведение при вечери, коктейли, фирмени партита и други
Обяд – практическо упражнение: "Заповядайте на масата" (Камера)
Облекло – костюмът на деловитостта.
Международни различия в протокола, етикета и комуникацията в различни страни.
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална цена: Планирането на обученията преполага ползването на специални условия и цени. Моля свържете се с Apeiron Academy за повече информация.
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

4. Кризисни комуникации – 19 ноември 2009

Лектор: Нели Бенова
Програма: Този тренинг е подходящ за всеки, който ще бъде въвлечен в управлението на комуникации по време на криза. Преминавайки през природата на кризите, с помощта на примери от практиката, обучението се фокусира върху важността на комуникацията и практическите техники за успешно управление на кризисна ситуация.
Какво е криза?
Планирането на криза – планиране за комуникация
Първата реакция – критично важната комуникация
Комуникация по време на криза – кой, какво и как?
Казуси от практиката – добри примери, както и такива, които ни показват какво не бива да правим
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална цена: Планирането на обученията преполага ползването на специални условия и цени. Моля свържете се с Apeiron Academy за повече информация.
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

5. Изграждане на онлайн присъствие на марката – 20 ноември 2009

Лектор: Еленко Еленков
Програма: Онлайн анализ
Как се измерва аудиторията на нашия сайт с Google Analytics
Как да следим конкуренцията
Популяризиране
Как работи Google (накратко)
Search Engine Мarketing (SEM) накратко – как сайта ни да е откриваем в търсачки
Link Building – как да накараме така, че другите да ни линкват
Социални функции за напреднали
Как да създаваме онлайн общество
Как се събира обратна връзка
Особености на блоговете
Google Reader Sharing
Twitting
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 225 лв. + ДДС (270 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална ЦЕНА: При регистрация за двата тренинга от програмата НОВИ МЕДИИ (Oснови на онлайн комуникацията и Изграждане на онлайн присътвие на марката) участниците заплащат такса участие за двата тренинга от 385 лв. + ДДС (462 лв.)
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

6. Презентационни умения – 23 ноември 2009

Лектор: Надежда Савова
Програма: Програмата е развита с цел да въведе участниците в планирането и провеждането на успешните презентации, правилното структуриране на съдържанието, визуализирането му и управлението на вниманието посредством работата с визуализиращи средства. Представя основните принципи на междуличностната комуникация, на работата с различни типове аудитории, справянето със сценична треска.
Трейнингът включва теоретична и практическа част.
Във втората част участниците ще подготвят и презентират избрана от тях тема.
Продължителност: 1 ден
Място: Учебна зала на Apeiron Communication, ул. Искър 54, етаж 2
Такса: 195 лв. + ДДС (234 лв.) (Таксата включва участие в трейнинга, учебни материали, кафе паузи).
Специална цена: Планирането на обученията преполага ползването на специални условия и цени. Моля свържете се с Apeiron Academy за повече информация.
Контакти: Apeiron Academy/ тел: +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

Оригинална публикация

Leave a Reply