Apple има повече кеш от американското правителство

в. Сега | 02.08.2011

Nokia падна до номер 3 в продажбите на смартфони в световен мащаб за второто тримесечие на 2011 г. според проучване, изготвено от Strategy Analytics. Данните им показват, че Apple продължава да продава най-много "умни" телефони, като за периода април-юни те са реализирали 20.3 милиона iPhone-a. Огромен ръст отчитат Samsung, които заемат второ място с 19.2 млн. Nokia са успели да продадат 16.7 млн. смартфона за тримесечието. Това означава, че спрямо същия период на миналата година финландците са отчели спад от над 6 млн. бройки, докато резултатът на Apple и Samsung например е нараснал съответно с около 12 и 16 млн. продадени единици.
Nokia все още държи първенството, що се отнася до всички реализирани телефони на пазара по света (включително тези без операционна система), но Samsung наближава с бързи крачки и там, посочва пък проучване на IDC.
В същото време стана известен и още един факт, потвърждаващ огромното влияние, което оказаха iPhone и производните му върху индустрията. От 2005 г. до момента Apple са успели да увеличат кешовия си резерв с 67 милиарда USD, достигайки до почти 76 млрд. Според популярния технологичен сайт Slashgear това би било достатъчно на компанията, за да закупи в пакет Facebook и Goldman Sachs или пък, също в пакет, конкурентите си НТС, Motorola, RIM и Nokia и да им останат още пари.
За да се придобие още по-ясна представа за размера на печалбата на Apple, средствата, с които компанията разполага като кешов резерв, са с малко над 2 млрд. USD повече от обявената в четвъртък от финансовото министерство на САЩ бюджетна наличност на страната, с която правителството може да маневрира, преди да достигне тавана на държавния дълг. Разбира се, това бе факт преди изхода на преговорите за дълга в американския Конгрес, който стана ясен в ранните часове в понеделник.

Стр. 15

Leave a Reply