Банка Пиреос България с нова PR агенция

www.pari.bg | Боряна Николаева | 2010-02-05

Civitas Global поема комуникационното обслужване на трезора

Банка Пиреос България стартира партньорството си със Civitas Global. Обхватът на сътрудничеството включва почти всички РR услуги като връзки с медиите и публичност, вътрешни комуникации, кризисен мениджмънт, връзки с инвеститори и финансови общности, корпоративна социална отговорност, връзки с местните общности и други. Сътрудничеството започна през ноември 2009 година и ще продължи и през 2010 година. Civitas Global е част от Civitas Group, една от водещите комуникационни компании в региона и ексклузивен партньор на Ketchum Pleon,една от водещите агенции за връзки с обществеността в света, и най-голямата агенция за бизнес комуникации в Европа, с повече от 103 офиса в света, част от Omnicom Group. Рекламен партньор и акционер на Civitas Global България е DDB София. Портфолиото от клиенти на Civitas Global включва международни и местни компании като: ТЕТРА ПАК, Мултирама, Пъблик, СЕАТ, Зет Би Ес (Търговски Парк Бургас), Горна Оряховица Логистичен Център, Лега Арт, Flocafe, Coffee Time, АДВ Продиджи и други. Civitas Group развива дейност също и в Румъния, Турция, Кипър, Сърбия и Албания.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply