Банките запазват рекламните си бюджети през тази година

в. Дневник I Валентина ИЛИЕВА I 2010-01-17

Въпреки продължаващата икономическа криза банките не предвиждат да намаляват рекламните си бюджети през тази година в сравнение с предходната. Някои дори предвиждат и увеличение. Това показа допитване на "Дневник" до основни играчи на пазара. През миналата година обаче имаше сериозно свиване на кампаниите, които банките правеха, в сравнение с 2008 г., посочи Йордан Жечев, творчески директор на рекламна агенция "Ди Ди Би София" (DDB Sofia).

Това се вижда и от заделените средства за присъствие в телевизията и пресата през 2008 и 2009 г. на най-големите рекламодатели от банковия сектор. В някои случаи парите са свити наполовина, а в други дори повече.

За тази година Мирослава Иванова, директор "Бизнес комуникации" в Уникредит Булбанк, не очаква да има намаление на рекламните бюджети на основните играчи на финансовия пазар. От МКБ Юнионбанк дори заявиха, че бюджетът им за 2010 г. е увеличен спрямо миналата заради по-високите бизнес цели на банката. Прокредит банк не вижда необходимост от редуциране на средствата, заделени за реклама, което е отразено в годишния й бюджет.

От Банка ДСК коментираха, че динамиката на пазара ще бъде водеща, което означава, че ако една кампания не е постигнала ефекта си, срокът й може да бъде прекратен, да се промени фокусът и средствата в бюджета, предвидени за нея, да бъдат пренасочени към друга реклама.

Що се отнася до рекламираната продуктова гама, според Йордан Жечев банките ще върнат някои кредитни продукти в рекламите си. През миналата година рекламата им беше изключителна рядкост, което се оформи като тенденция още през 2008 г. Изминалите две години в банковия сектор бяха на депозита. Това беше продиктувано от необходимостта от ресурс, който те набираха на местния пазар.

Мирослава Иванова е на мнение, че през 2010 г. стратегията им ще е в подкрепа на основните продукти – депозити и кредити. От МКБ Юнионбанк посочват, че институциите ще заложат на активна комуникация за стратегическите си продукти. Според наблюденията им намаляването на рекламната активност води до негативни ефекти както за бизнес резултатите, така и за имиджа на финансовите институции.

Още в началото на годината се забелязва нова тенденция – лихвите вече няма да бъдат водещи в комуникацията с клиентите и в конкурентната борба за тях. От една страна, банките вече няма смисъл да рекламират лихвени проценти по депозити, тъй като те вече са в низходяща посока, а от друга – лихвите по кредитите все още не са на достатъчно атрактивни нива, за да бъдат рекламирани.

Именно липсата на лихвата като основен рекламиран елемент изправя банките пред въпроса как ще привличат нови клиенти, което според МКБ Юнионбанк е сериозно предизвикателство пред маркетинговите отдели и творческите агенции. Според Йордан Жечев това ще накара банките да бъдат по-изобретателни в дизайна на продуктите си, а по мнението на МКБ Юнионбанк клиентите все повече ще търсят отлично обслужване, специално отношение, бонусни продукти, за да продължат отношенията си с дадена банка.

Основната водеща медия за реклама ще остане телевизията, е мнението на Уникредит Булбанк. Интернет рекламата набира сила в последната година поради факта, че интернет потребителите започват да се задържат по-дълго в интернет пространството, от една страна, и, от друга, че е медия, която предоставя на потребителя не само видимост на даден продукт, но и го води до конретната оферта и сайт на рекламодателя за повече информация. А това е от изключителна важност във финансовата сфера, коментира Мирослава Иванова. По думите й пресата, радиото и външната реклама ще продължат да играят подкрепяща роля в рекламните кампании.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply