Бизнесът е най-взискателен към работата на ПР специалистите

PRnew.info БЛОГ I Стоян А. СТОЯНОВ I 2010-11-27

Това става ясно от анализа на резултатите от национално изследване по научно-изследователски проект „Изследване на потребителите на кадри по PR”, осъществено от екип от Югозападния университет "Неофит Рилски", с ръководител доц. Асен Йосифов.

Изследването бе представено на 27 ноември 2010 г. пред студенти, преподаватели и представители на PR общността по време на Кръглата маса на тема: „PR практиката и университетското образование”, организирана от катедра "Връзки с обществеността" на ЮЗУ "Неофит Рилски".

За изследването са били анкетирани 304 специалиста – мениджъри, HR специалисти и собственици на компании от 9 големи областни града, като цел на изследването са били общо 400 компании, държавни институции и НПО.

Основните изводи на изследването са:

- Бизнесът най-късно осъзнава потребностите от ПР (в сравнение с държавната администрация и НПО), но при него претенциите към работата и образованието на специалистите са най-високи;
- 42,2 % от интервюираните организации имат нужда "постоянно" от PR, а на 20% им се налага "често" да извършват PR дейности. В сравнение с резултатите от подобно изследване от преди 8 години нарастването на нуждата от PR, от тези които са отговорили с "постоянно" и "често" е с около 3 пъти;
- 34,5% от анкетираните организации имат самостоятелен PR отдел; 18,5% имат щатен PR специалист; 15,6% имат щатен специалист и използват при нужда външна PR помощ; без собствен PR, но с използване регулярно на външна помощ, са 9,5%; а 21,5% заявяват че нямат нужда от професионален PR или външна помощ, а се справят сами (преди 8 години в подобно изследване последният процент е бил 50%).
- 32,6% от работещите PR специалисти са завършили висше образование по специалността, 6,7% журналистика, подобен процент са завършилите филология, а останалите са завършили други специалности;
- Бизнесът иска от образованието по PR да бъде практически ориентирано, завършващите студенти да могат да работят по-добре по проекти, както и да бъдат поощрявани отличните студенти.

Резултатите от националното „Изследване на потребителите на кадри по PR” ще бъдат представени в София от доц. Асен Йосифов и неговия екип в началото на втората седмица на декември 2010 година.

Leave a Reply