Бизнесът препоръча да се спрат реклами на “Пентхаус” и водка “Оргазъм”

www.dnevnik.bg | 2010-04-12 

Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата препоръча на списание "Пентхаус" и водка "Оргазъм" да не разпространяват рекламните си послания във вид, който е в разрез с нравствените възгледи, ценности и морални и законови норми.
Препоръката е в отговор на жалби от граждани срещу търговските съобщения на двете марки – външна реклама на списанието и реклама на водката в печатни издания. "След като стана известно, че е възможно подаването на жалба в Националния съвет за саморегулация срещу реклама, която не отговаря на етичните стандарти, започнаха и реакциите на гражданите по различни казуси", уточняват от съвета по саморегулация.
В коментарите си жалбоподателите казват: "Независимо от разбирането, че човешките свободи (в това число свободата на словото) трябва да се зачитат, не мога да скрия погнусата и възмущението си от билборда на списание "Пентхаус". То изобразява "око" според твърдението на заместник-главния му редактор Теодор Михайлов, но недвусмислено търсенето у целевата група възприятие, е за вагина". Второто оплакване гласи следното:"В някои печатни издания неколкократно се публикува реклама на водка "Оргазъм". Същата комуникация фигурира във фирмения сайт на продукта. В нарушение на добрите обществени нрави, формата на бутилката има директен намек за мъжки полов орган и посланието гласи "споделете оргазма".
Според съобщението етичната комисия счита, че има нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Тя е на мнение, че рекламите са "неблагоприлични, тъй като съдържат визуални елементи и вербални послания и внушения, които са в разрез с общоприетите в българското общество морални норми".
В Националния съвет за саморегулация постъпиха жалби относно външна реклама на списание "Пентхаус" и реклама на водка "Оргазъм", разпространявана в печатни издания. Етичната комисия към съвета намери жалбите за основателни по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.
Освен това рекламата е в нарушение на Закона за здравето, който не допуска директната реклама на спиртни напитки.
Етичната комисия е поискала становища от двете засегнати страни – списание "Пентхаус" и "Тера Трейдинг" ООД, които обаче са се въздържали от официална позиция по казуса.
Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: www.nss-bg.org.

Оригинална публикация

Leave a Reply