Благотворителността е натоварена с все по-големи очаквания

PRESS.dir.bg I 19.10.2010

Това е един от изводите на Шеста годишна дарителска конференция на Български дарителски форум, която се състоя в София днес.

Все повече апели за подкрепа на различни каузи присъстват в публичното пространство. По този начин благотворителността се натоварва с все по-големи отговорности, насочени както към обикновените граждани така и към фондациите и компаниите, които даряват. Натискът върху дарителите се увеличава и с възможностите, които дават новите социални мрежи. Чрез тях все повече кампании и каузи, които трудно намират достъп чрез традиционните канали, достигат до широка аудитория и търсят съмишленици. На благотворителността и на дарителите се делегира ангажимента да запълват пропуските в държавните политики и механизми и да изпълняват част от функциите на държавата. Особено силно това личи в социалната и здравна сфера.

Друга важна тенденция, която организаторите отбелязаха, е промяната на топ дарителите в световен мащаб – докато до миналата година в обема направени дарения първо място заемаха компаниите и фондациите, то сега идивидуалните дарители убедително водят в процеса. Над 80% от всички дарения в Западна Европа и САЩ се правят или от изключително богати хора, или от малки дарители, които дават до 1 евро за избрана от тях кауза. В България все още е обратното – най-много даряват компаниите и фондациите.

Не на последно място сред новите световни тенденции се откроява засилването на прозрачността в дарителството. В публичното пространство се поставят въпроси, които доскоро благоприлично се премълчаваха: прави ли се политика с парите за благотворителност? Откъде идват средствата за нея и каква част от тях се предоставят действително безусловно? Какъв е интересът на една компания да дарява?

Шестата дарителска конференция тази година беше с фокус върху иновациите. Събитието се състоя под патронажа на американското посолство в България с официален гост Н. Пр. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България.

Темата “Дарителство и иновации: модели, практика, комуникации” предложи различни гледни точки към иновативни практики в благотворителността : от създаването на корпоративни фондации до възможностите на Web. Специален акцент в програмата беше комуникацията на социалните инициативи и начините те да намират по-силен отзвук в онлайн пространството.

Шест нови компании бяха официално приветствани като членове на Български дарителски форум.

Като част от Конференцията се проведе и Панаир на благотворителността.
На него компаниите и фондации, членове на Форума, представиха свои общественозначими проекти и инициативи.

Целта на конференцията и на Панаира е да провокира в дарителите различни нови и интересни идеи за благотворителност, чието реализиране да води до истинска социална промяна.

За повече информация:

Боряна Кирилова
Мениджър Комуникации
Български дарителски форум
Тел.: 0882 52 74 38  
02 951 59 78 

Оригинална публикация

Leave a Reply