БНР и БНТ ще могат да излъчват без ограничение чрез спътници в Европа и в други континенти, където живеят българи

БНР, Новини в 16.00 часа | 30.06.2011

 

Новина 3
БНР и БНТ ще могат да излъчват без ограничение чрез спътници в Европа и в други континенти, където живеят българи. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за радиото и телевизията. Парите за спътниковото излъчване ще бъдат осигурявани от държавния бюджет. Репортаж на Даниел Инков.
Репортер: С измененията в закона отпадат ограниченията за позиционирането на продукти в програмите на обществените доставчици на медийни услуги. Премахва се съществуващото в момента тяхно неравностойно и неконкурентоспособно положение. Промените създават и условие за допълнително финансиране на БНТ, която изпълнява обществената си функция при крайно ограничен финансов ресурс. В тази връзка депутата от Синята коалиция Асен Агов коментира, че и в момента финансовото състояние на БНТ е силно нестабилно. Настоящата реформа в националната медия ще доведе до положителни промени, каза Агов.
Асен Агов: Това е болезнена реформа. Но тази реформа ще изправи телевизията на крака във финансово и в продукционно отношение. Ако не бъде извършена, а тя беше забавена с години, тогава БНТ утре ще се яви тук с нови искания пред НС, било то в този състав или в друг състав.
Репортер: Асен Агов призова СЕМ да извърши цялостна проверка на ангажиментите на търговските оператори за обществените предавания в техните програми, защото се наблюдавала недопустима тенденция ръководствата на много телевизионни оператори сами да решават кога започвала предизборната кампания, а не закона. Това е недопустимо и влиза в разрез с обществения договор.

Leave a Reply