БНР се развива устойчиво

в. Класа | 02.08.2011

"Българското национално радио е добре работеща медия. Общественият оператор се намира в период на устойчиво развитие." Това са изводите, които направи председателят на СЕМ доц. Георги Лозанов след изслушването и приемането на отчета за програмната, технологичната и финансовата дейност на обществената медия през последните шест месеца, направен от генералния директор на БНР Валери Тодоров. "Въпреки тежката финансова ситуация, продължихме структурните, техническите и технологичните реформи и постигнахме една от големите цели – да влезем в дълбочина във всяка една от вече предприетите стъпки", каза Валери Тодоров и поясни, че успехите са свързани със структурни натрупвания, които позволяват бърза технологична реакция. С новите музикални стилове и жанрове, с откриването и налагането на нови таланти с по-дълбока проекция, програма "Хоризонт" се е превърнала и в музикална институция. "Сменен е профилът на аудиторията – според социологическите проучвания "Хоризонт" е търсена от все повече млади хора и слушатели с по-висока технологична нагласа. Програма ‘Хоризонт" вече може да се слуша и в мултимедийния портал Vodafone live безплатно за страната, предстои да бъде включена и програма "Христо Ботев", а след това възможностите ще бъдат разширени и с Vivacom", посочи още генералният директор на БНР. Тодоров открои пред членовете на СЕМ успеха на предаването "Аларма пънк джаз", успяло да привлече интереса на младежката аудитория към алтернативната музика, както и първият конкурс за радиопиеса. Генералният директор на БНР отчете, че в регионалните радиостанции медията е изграден унифициран модел на работа в цифрова среда. По искане от страна на първото европейско радио "Еврорадио", единствено БНР е увеличило с 20% обема на излъчвания и програми през 2011 г., като обществената медия излъчва 2195 часа повече от заложеното за 2010 г. въпреки намаленото с 15% финансиране, заяви Валери Тодоров. Той изтъкна, че интернет излъчванията в изцяло обновения корпоративен сайт са важна стъпка от развитието на медия микса, и че успешно продължава цифровизацията на звуковия архив и интегрирането му към системата "Далет".

Стр. 15

Leave a Reply