БНТ с Академия за Евровизия 2011

в. Класа| 13.01.2011

Академия ще номинира и избере българската песен за конкурса "Песен на Евровизия" обявиха от БНТ. Според международните стандарти авторите трябва да са български граждани, а песните оригинален национален продукт. Творбите не трябва да са изпълнявани публично преди 1 септември 2010 г. Максимално допустимото времетраене на песента е 3 (три) минути. В изпълнението на всяка песен не може да има повече от 6 лица на сцената.
Академията
Изборът на участници в българския конкурс ще се извършва от специална комисия – академия, съставена от не по-малко от 31 души. Селекцията и сформирането на
членовете на академията става чрез номинации от страна на професионалните организации на музикалните гилдии, професионалните училища и медиите. Председателят на академията (който е без право на глас), обобщава предложенията, а БНТ решава и оповестява списъка на членовете на журито.
Селекцията
Членовете на академията селектират трима изпълнители, които участват във входящо класиране. Един изпълнител не може да участва с повече от три песни. Председателят на академията обявява публично списъка на изпълнителите и песните, допуснати до кръговете.
Първото изпълнение на одобрените песни се осъществява и заснема в Студио 1 на БНТ, а творбите се излъчват по равен брой поне 6 календарни дни.
Оценяването
Оценката за песните дават академията и зрителите, като резултатите се документират с протокол. Редът на участниците в концерта се определя чрез жребии. Генералната репетиция се оценява от членовете на академията по точкова система от 1 до 12 за първите 10 места. Зрителите излъчват най-добрата песен по време на живото излъчване.
Изборът на финалист става на база на гласуване на академията и на зрителите.

Стр. 20

Leave a Reply