БНТ търси българските събития

в. Сега | 2009-12-01

на XX век в нова телевизионна кампания, която започва от 3 декември. За разлика от предишните две кампании – "Голямото четене" и "Великите българи", тази е авторска. Кампанията ще продължи до 4 март и ще включва 12 живи предавания. Експертна група от ръководителите на историческите факултети на висшите училища и на специализираните институти на БАН ще номинира по 10 събития в 10 категории – военни успехи, научни постижения, културни събития, революции в бита, политически събития, спортни събития, любовни истории, строежи, атентати, абсурди и куриози. Ще бъде направено социологическо проучване, за да се установи и мнението на обществото. На базата на това допитване зрителите ще определят със своя вот събитието на века във всяка категория. Това ще става с телефонно обаждане, SMS или с писмо по пощата на адреса на БНТ. Предаванията ще се излъчват всеки четвъртък от 20.50 ч. на живо. След края на десетте финала ще има избор на едно от десетте събития, победили в своята категория. Това събитие ще бъде обявено за "Българските събития на XX век".

Стр. 14
 

Leave a Reply