БСУ изследва езика на вестниците

в. Твоят ден, Бургас, Ямбол, Сливен | Бисерна ПАУНОВА | 2010-02-22

Проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България" стартира в Бургаски свободен университет.

Той ще се реализира в продължение на 3 години като през това време ще се следи езика на вестниците.
Проектът се финансира от фонд "Научни изследвания" на министерството на образованието и ще бъде реализиран под ръководството на зам. ректора на БСУ проф. Галя Христозова.
Изследването на вестникарския език ще стане на 2 етапа. Освен преподавателите във ВУЗ-а, в проекта ще се включат и студенти по журналистика.
Изпълнението на основните цели на фундаменталното научно изледване ще доведе до обогатяване на българската социолингвистика и психолингвистика в едно неразработвано направление – медийния език. Изледването на голям брой текстове от различни жанрове на централни, регионални и местни вестници ще покаже в каква степен езиковите промени са чувствителни към социалните промени, обясни проф. Христозова.
Работата на проекта ще приключи с издаването на монография, провеждане на международна конференция с участието на представители от европейски университети. Предвижда се и издаване на сборник от конференцията на български и английски език.
 
Стр. 6

Leave a Reply