Бъдещето на обществените медии

БНТ, Денят започва | 16.07.2010 

Водещ: Здравейте отново. Вяра за БНТ, Вяра Анкова е новия директор на БНТ избрана с пълно единодушие. Вяра взе БНТ, /…/ взе с 5 на 0. След малко колегите ще ги чакат леки дни, Вяра хваща метлата. Това само някои от заглавията в днешната преса, без да претендирам за изчерпателност. От един конкурс следен с огромен интерес за директор на БНТ, на обществената телевизия или поне стремяща се да бъде обществена телевизия. В студиото сме с Георги Лозанов, председател на СЕМ. Добро утро, здравейте г-н Лозанов.
Георги Лозанов: Добро утро.
Водещ: Огромен интерес към конкурса и към /…/
Георги Лозанов: Това е много радост.
Водещ: Предполагам е важно!
Георги Лозанов: И да и много радостно, защото показва, че обществените медии съвсем не са някаква маргинална сфера в общественото внимание, че действително за дълго ги забравяме като чели, защото те съдействат, стоят на екрана, стои те. Но когато има повод, дебата става бурен, гледните точки. Разбира се на дъното вие казвате стремящи към обществени. На дъното стои големия проблем, през цели 20 години на прехода, да създадем истински обществени медии, което е нещо подобно на това, но все пак доста по-различно. И то се виждаше, ако в концепцията на кандидатите, които се явиха. На хартия беше описано, сега въпроса е до колко и как ще се случи в реалността, кога.
Водещ: Провокирате ме да ви питам, държавна медия или обществена е БНТ в момента?
Георги Лозанов: Ами за съжаление все още е държавна медия в преход на обществена.
Водещ: Защото има голяма разлика, дали една медия е държавна или обществена!
Георги Лозанов: Има разбира се, даже обществената медия обратна на държавната медия. Но говоря като структура, като устройство, като начин на направа на самата медия. До голяма степен продължава да носи чертите на държавна медия и това не е по вина на тези, които работят в медията или пък другите тези, които я управляват. Ами това е по-скоро проблем на модела на медията и за това сега пишем закон, белкем този закон стане добър, белкем се приеме и създаде основата за истинска обществена медия, такива каквито има в развитите европейски държави.
Водещ: Начина на финансиране…
Георги Лозанов: Но няма да е много, много по-различно от това което е в момента, така това което ще се вижда, но някак си в друга перспектива, друг глас ще се появи в нейното пространство.
Водещ: В какъв смисъл?
Георги Лозанов: Ами обществената медия е така какво да кажа, има една предварителна харизма, усещането, че това е твоята медия. Че ти там си защитен, че там са защитени твоите интереси, че непременно от там ще чуеш всичко което ти е абсолютно необходимо, за да се ориентираш в социалния свят. Останалото е повече за удоволствие.
Водещ: А добре, това не зависили от начина на финансиране?
Георги Лозанов: Зависи….
Водещ: Защото, ако обществената медия се финансира от бюджета, а не от вноски на всеки един от абонатите или не знам на хората, които притежават телевизори или радио приемници, ако е по-ясна връзката, човек внася вноска и иска…
Георги Лозанов: Да, разбира се тия вноски не можехме да ги съберем нито за момент през целия преход, пък и още една видимост на това, че тази медия не е същинска обществена медия, защото за да искат хората да дават вноски, трябва да я усетят своя. Така, че процесът е двустранен и /…/ тия вноски стоят като някакво насилие, данъчно на хората. И вие знаете, че всеки път когато стане дума за вноски, страхотен вой, как е възможно, не искаме да плащаме. А пък в обществената медия и в този тип отношение, всичко трябва да е доброволно, желано. Така, че трябва от самата медия да тръгне един процес, който може след това да доведе до това хората, някой ден да плащат вноски макар, че тук минават като инструмент за финансиране. Така или иначе не само финансирането, много неща трябва да се случат на структурно ниво, на ниво на модела, за да може да наричаме тази медия обществена според европейските представи за това.
Водещ: Каква промяна, необходима ли е промяна в БНТ и каква промяна е необходима според вас?
Георги Лозанов: Ами ако говорите сега с днешна дата бързо, трябва да кажа два позабравени лозунга. Качество и ефективност!
Водещ: Това е доста, да. Това си го спомняме. Може би за голяма част от нашата аудитория звучи познато!
Георги Лозанов: Качество, защото и БНТ в това отношение има своите постижения, особено в сферата на новините и публицистиката, ние говорихме това по време на конкурса. Но по начало задължение обществената медия е да прави качествен продукт, много по-качествен от останалите. Нямаме това усещане, че непременно по отношение на БНТ, така, че качеството е много важно страна, във всички сфери от техническо качеството, до /…/, до съдържателното и т.н. И второ обаче колко струва направата на една минута. Ефективна ли е? И за това казвам качество и ефективност. Така, че директорът първата работа, първите му действия ще трябва да бъдат в тази посока. Една програма, която да може да повиши качеството в медията и след това разбира да направи един преглед на ефективността. Включително от гледна точка на това което се нарича корупционни рискове или възможност за източване на медията. Въобще върху Вяра пада една задача, много сериозна, тя ще бъде вписана и в договора да направи един анализ на всички причини за кризата, финансовата криза, в която се намира БНТ. Вие знаете за това. До степен отговорност и вини.
Водещ: След като заговорихме с тези лозунги и с тези понятия, аз всъщност да репликирам за човешкия фактор, също от онова време, доста…
Георги Лозанов: Ами да, то всичко зависи от хората, тя медията са хората, тя е въобще не е сградата и машинарията. Хората взеха /…/ от техниката. И освен това връзката между хората и техника. В смисъл има ли излишни хора, излишни не като персонално качество, ами излишни като разпределени роли в професионалния процес. И заедно с това техниката. Тази техника натоварена ли е достатъчно, обратно има ли големи дефицити и технологични. Защото тази връзка между хората и техниката прави телевизията, нали. В това отношение ми се струва, че трябва много сериозен преглед върху ситуацията в БНТ. И ни винаги говорим за това, че трябва да се случи, то винаги се случва, но моето чувство, понеже аз съм от години в процеса, че това се случва все по-повърхностно, което /…/ остават същите и старите проблеми започват да се затрупват с нови и по тоя начин да не изчезват, а не като се решават. И аз /…/ такава и е нашата уговорка, … на договора който ще подпишем с г-жа Анкова, че този път ще се стигне до същинските проблеми, независимо от това, че в определени точки това ще бъде в плана на човешкия фактор, както казвате вие, полезния.
Водещ: Съвместими ли са обществена функция и висок рейтинг?
Георги Лозанов: Частично съвместими, но ако по начало се откаже човек от критерия рейтинг в името на обществената функция е загубил обществената функция.
Водещ: Да, ако никой не те гледа, няма да…
Георги Лозанов: Да и самия подход, значи за да има обществена функция, това трябва да е важно. Щом е важно, няма как да не те гледат много. Разбира се може да не те гледат като една реалити програма или нещо подобно, но в някакъв смисъл да е всеки момент върху главата на човека да знае, че БНТ, Канал 1 там какво се случва и това да минаваш, ако не друго, поне за малко от там да се ориентираш както казах във важните за живота ти неща, което е /…/ обществена медия.
Водещ: Качествения продукт, качествени новини, качествена публицистика, качествено излъчване на спортни програми и т.н., е свързано с пари. Нещо за да е качествено, трябват пари. В условията на криза, тази програма за която говорим, тази /…/ силно ще повлияе, ще повлияе и до каква степен? Може само с оптимизиране, свиване на така ненужни така звена и…
Георги Лозанов: Вижте, БНТ има един стимулиращ фактор. Погледа в бездната, БНТ е малко надникнала в бездната! И така да се каже стряскащата гледка се надявам, че може да даде един импулс. Което си е по-важен даже от парите, за да почнат да стават работите.
Водещ: Да де импулса, но то е свързано знаете по-добре от мен, че … това струват пари!
Георги Лозанов: Има така идеи и е предначертана възможността да излезе от финансовата криза БНТ бързо. Разбира се не е богато време, в никакъв случай, но има вече национален път, той минава обаче непременно през анализ, това както казах какви са причините за финансовата криза и върху базата на това, вече намирането на съответните решения на ниво реформа.
Водещ: Забавлението, ролята на забавлението в програмата. Сега говорим за БНТ, но то предполагам по принцип за обществената медии, за БНР може би в някои случаи!
Георги Лозанов: Абсолютно задължително е за БНТ, защото по начало телевизията е забавно нещо. На времето Едуарно, един голям философ беше казал, че какво е телевизията, това е казва разиграваме си собствения си живот с двуизмерни десет 10 сантиметрови джуджета. И ние сега с вас сме 10 сантиметрови джуджета на нечии екран. Т.е. ние само по себе си има нещо забавно, нещо в плана на играта, нещо което трябва да ти носи удоволствие, да ти примами погледа и така. Непременно всичко трябва да успееш да кажеш и разбира се отделни драматични информации и проблеми. Но като цяло тя трябва да може да носи духа на свободата и на забавата, включително обществената медия. Това противопоставяне, че е забавлението е за комерсиалните медии пък БНТ, ще бъде строга даскалка и е наследено от някаква, даже не знам дали е наследено. Не знам от къде е дошло. Няма такова нещо, част от ангажиментите на обществената медия, така да се каже по дефиниция освен да информира и да образова, и да забавлява. Третия кит е забавлението. При това забавление не само по себе си, а всичко в една или друга степен да бъде понесено забавно.
Водещ: Новините, публицистиката също могат да бъдат?
Георги Лозанов: Да в някакви аспекти…
Водещ: Някакъв баланс.
Георги Лозанов: Разбира се, трябва да са сериозни, да звучат авторитетно. Няма съмнение, много повече от колкото частните медии. Но някъде нещо да се случва, да има едно намигване към така пътищата свобода на човека и усещането, че ние тука сме на крак коментар, сега разхождаме се, нещо се случва и трябва да успеем да погледнем по-леко на собствената си участ.
Водещ: Оставате ли поддръжник на идеята за сливане на БНТ и БНР в един холдинг, за запазване на редакционна самостоятелност?
Георги Лозанов: Категорично оставам поддръжник разбира се, защото това е достатъчно сериозен реформаторски подход. Всички други в тази ситуация ми се струват частични.
Водещ: Какво ще промени това за зрителите и слушателите, защото сигурно това е важно?
Георги Лозанов: Вижте, това … ще се слеят утре, няма да се появят на екрана някакви други същества от друга планета, пак ще е подобна ситуацията. Най-голямата промяна е, че ще стане важна толкова не толкова институцията БНР, БНТ, а отделната програма. Нейната свобода, нейното лице, нейния така да се каже стил. Т.е. че на преден план ще излязат хората свързани с програмата, журналистите, творческите фигури, а не институционалната структура.
Водещ: Има знаете съмнение, опасение от едно по-старо време, някой така цитираха холдинга от онова време. Аналогия с комитета за телевизия и радио, за опасение за може някакви такива рецидивистки!
Георги Лозанов: Комитетът за телевизия и радио беше една шапка, всичко си оставаше долу същото, а това беше една шапка. Сега става дума точно за обратното при това сливане, за едно малко мениджърско тяло, което е да е да управлява една компания, в съвременния смисъл компания, национална радио и телевизионна и край това тяло, едни програми, които имат самостоятелност. Канал 1, … за програма. Сега ще се направи в епохата на цифровизацията още много канали, те да се разположат ветрилно около това административно малко ефективно тяло, което най-после да вкара истински БНТ на пазара, и БНР съответно. Докато пък БНР още по-малко с усещането, че живеем в един свят на пазарна конкуренция.
Водещ: Добре ли е да се съберат на едно място?
Георги Лозанов: Абсолютно добре е. БНТ спазвайки спецификата си, само в точките, които могат да си съдействат, ще си съдействат. Това е ресурс, помощен. Получават нещо повече от сливането си, нищо не губят. И аз за това много се чудя освен разбира се, такива инерционни нагласи да не би да си загубиш мястото, защото в тази суматоха никой не знае как ще излезе от една суматоха, както казваше …
Водещ: Т.е. да сме, да го обясним това на зрителите, чисто не само юридически, ами чисто физически е добре да се съберат БНТ и БНР на едно място?
Георги Лозанов: Аз… в една къща. Впрочем това сливане ще стане за един голям анализ. При това съпоставителен с други медии, които функционират заедно съвместно.
Водещ: Би Би Си, сигурно…
Георги Лозанов: Би Би Си, в повечето европейски развити европейски държави е така.
Водещ: Добре, закона кога ще бъде готов и какво ще произтече от това за директорите на БНТ и БНР след като влезе в сила?
Георги Лозанов: Вижте, аз не знам точно кога ще бъде готов, не е бърза работа. Някъде към края на годината трябва да е написан на експертно ниво проекта, според нашия така заповед, министър председателя да бъде назначена група с тази задача. Горе долу това е реалистично, разбира се през публичните дебати. Даже ето използвам случая, тука през екрана на обществената медия да кажа, че първия такъв дебат ще е края на месец юли. Голям дебат по основните теми закона. Като е важно да го пишем всички заедно, тъй като върху всички заедно той ще се стовари неговата мощ. Да се надяваме, че ще е мощ. И след това вече през следващата година той трябва да мине по своя път, институциите – Министерски съвет, Народно събрание. Така, че може би догодина, не казвам точно кога може да влезе в сила, живот и здраве.
Водещ: Кога ще стане ясно, какво ще стане…
Георги Лозанов: Какво ще произтече, ако Вяра което аз много се надявам, се е усетило нейното присъствие и способността да справи с медията в тази ситуация, съм сигурен, че законодателят ще намери начин да запази нейната роля през едни преходни разпоредби на директорите на сега действащи директори. Поне да си довършат мандата. В някаква роля а новата структура.
Водещ: Добре, приключваме. Само да ви питам, след няколко години, не знам пет, десет, 15, къде виждате обществените медии като рейтинг, като влияние. Дали европейския модел или американския ще се наложи. В САЩ обществените медии имат много нисък процент на рейтинг, на гледаемост, на слушаемост!
Георги Лозанов: Аз съм голям оптимист за бъдещето на обществените медии, защото ситуацията на цифровизация на многото канали, на влиянието на пряко на зрителя, силно ще нараснат комерсиализацията на медиите и битката и комерсионните битки. Така, че обществените медии ще бъдат един остров, така да го кажа комерисиално море на смисъл и радост.
Водещ: Добре, много ви благодаря, така Георги Лозанов беше наш гост.
Георги Лозанов: Благодаря ви. 

Leave a Reply