България получи поредния отказ за домейна “.бг”

в. Пари | Пламен ДИМИТРОВ | 17.03.2011

 

Министерството на транспорта обаче ще продължи да настоява за ясни правила, по които се вземат решенията за интернет адреси

 

Изчерпани са възможностите за регистриране на домейни на националните азбуки на България и Гърция, ако са от две букви. Това казаха от Организацията за интернет имената и адресите (ICANN), която управлява разпределението на интернет адресите по време на онлайн дискусия, в която са участвали представители на България и Гърция. Обсъждането е било по повод бързата процедура за регистриране на национални домейни на азбуки, различни от латинската. От българска страна в дискусията е участвал заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.
Неясни критерии
По време на дискусията Първан Русинов е заявил, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ще продължи да отстоява избора на българската интернет общност за двубуквен стринг на България – бг. Зам.-министърът има резерви по отношение на оценката на организацията. "До момента не са ни представени ясни критерии и методика, обосноваващи отказа за регистрация на ".бг", напомни Русинов. Аналогична е била позицията и на представителите на Гърция, които също са получили отказ да бъде регистрирано тяхното предложение за национален домейн. От МТИТС казаха, че ще настояват за максимално бързо откриване на нормална процедура за регистрация на домейни на азбуки, различни от латинската, с ясни правила и критерии, както и възможност за преразглеждане на решенията.
Обществено мнение
Домейнът ".бг" ни беше отказан от ICANN през май миналата година, защото прилича на този, определен за Бразилия
на латиница – ".br". През ноември 2009 г. МТИТС изготви план за подготовка на участието на България в бързия процес на регистрация на домейни на майчин език. През декември 2009 г. стартира онлайн допитване за името на кирилица и за това какви са очакванията от регистъра на този нов домейн. Заявката за символите бе подадена в ICANN на 19 февруари 2010 г., а на 18 май 2010 г. получихме отказа на организацията. Бързата процедура не предвижда възможност за подаване на възражение и преразглеждане. В периода юли – август 2010 г. МТИТС направи ново обществено допитване с цел да се проучи нагласата на българските интернет потребители за ново име на домейна на България на кирилица. Резултатите от анкетата потвърдиха отново, че ".бг" е фаворит в интернет общността, изпреварвайки други варианти като ".бгр", ".българия", ".бъл" и ".бя".

Стр. 19

Leave a Reply