Български специалисти в събитийния мениджмънт ще участват в разработването на международен стандарт за устойчиво управление на събития

PRESS.dir.bg I 2010-03-01

Български специалисти ще участват в разработването на международен стандарт за устойчиво управление на събития. 
 
На 17 февруари се учреди национален работен орган към Българския институт за стандартизация (БИС), който ще участва в работата на проектния комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт “Устойчивост в управлението на събития” (Sustainability in event management).

Участниците в новосъздадената работна група бяха единодушни, че стандартът е необходим и участието им в разработването му ще даде шанс на страната ни да представи своето становище на международно ниво, както и ще способства да се въведе единна терминология в сферата на управление на специални събития. Стандартът ще определя изисквания за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и ще предоставя практически указания за изпълнение на тези изисквания. Той ще бъде разработен в съответствие с ISO 14001:2004, ISO 26000 и други стандарти за системи за управление.
В началото на април участниците ще обсъдят и формират национално становище по работния проект на международния стандарт.
Стандартът ще бъде приложим от всички организации, независимо от тяхната големина и вида на събитието, което предлагат. Стандартът ще е приложим навсякъде по света. Той ще предостави възможност за ефикасно управление на екологичните, икономическите и социалните ефекти, свързани с подбора на място за провеждане на събитието, оперативните процедури, управлението на веригата за доставки, набиране на персонал, комуникации, транспорт и въпроси, свързани с “края на жизнения цикъл” на услугата. Организацията ще може да декларира съответствие с изискванията на стандарта като гарант за качество на предоставените от нея услуги чрез сертификация от първа, втора или трета страна.
Повече от 30 страни, между които и България, се ангажират да участват в процеса на създаване на стандарта ISO 20121, така че той да се превърне в надеждна, международно призната рамка.
Предвижда се публикуването му да съвпадне с откриването на летните олимпийски игри през 2012 г. в Лондон. 
 
Допълнителна информация: Български институт за стандартизация
 

Leave a Reply