Българският бизнес рядко прибягва до PR услуги

Karieri.bg I Ангелина ГЕНОВА I 9.12.2010

Бизнесът в България най-малко одобрява функциите и способностите на специалистите по връзки с обществеността (PR), в сравнение с други сектори на икономиката.

До този извод стига изследване на потребителите на кадри по PR, проведено от катедра "Връзки с обществеността" на Югозападния университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ).

Близо половината от анкетираните представители на частния сектор твърдят, че услугите, свързани с връзките с обществеността (PR) са им излишни, или пък прибягват до тях рядко. В този сектор е и най-голямото неодобрение към вече свършената работа от специалистите по връзки с обществеността.

За сравнение – държавните институции, медиите и обществените организации търсят услугите им в над 80% от случаите и изразяват близо стопроцентово доверие и одобрение на тяхната работа.

Експертите по PR са предимно жени (79%) на възраст между 26 и 39 години (83.3%), сочи проучването. Повече от половината не са завършили специалността, която практикуват. Тези със специализирано образование все пак получават по-високи оценки за уменията си в работна среда, макар и само с няколко пункта.

Според анкетираните специалистите по връзки с обществеността много добре подготвят писмени материали, работят с медии и интернет и организират официални събития, но трябва да поработят още над уменията си за публично говорене и преговори, както и за управление на проекти.

Изследването на ЮЗУ е проведено в периода март-декември 2010 г. сред 398 мениджъри, собственици на компании, PR специалисти и представители на държавни институции и неправителствения сектор от 302 организации в девет града на страната.

Целта на проучването е, от една страна, да се подобри професионалната подготовка на студентите, като въз основа на данните се направят промени в обучението по специалността "Връзки с обществеността". Друга търсена полза е да се очертае подробна картина на тази модерна професия, за която все още не се знае достатъчно.

Изследването на ЮЗУ не претендира за абсолютна представителност, уточни ръководителят на проекта доц. д-р Асен Йосифов.

Оригинална публикация

Leave a Reply