Българският инженер Димитър Димитров открива древната келтска столица Тиле в Старозагорско

PRESS.dir.bg I 26.11.2010

Сензационното откритие са базира на технически анализ на множество антични карти, историците обаче приемат за научен факт единствено, че келтите са живели на българска територия преди новата ера в продължение на около 60 години. Експедиция „Преоткрий България” разказва за интересните открития на страниците на вестник „Дневен Труд” днес.

26.11.2010 г., София. Българският инженер-метролог Димитър Димитров отправи предизвикателство към научните среди с хипотезата си, че древната келтска столица Тиле може би се крие под руините на късноантична и средновековна крепост над старозагорския град Николаево. Той достигнал до хипотезата на базата на обширен анализ на стари европейски карти, топоними и странични сведения в изворите. 

Първоначално в Стара Загора са се отнасяли скептично към откритието му, но през последните месеци Димитров обсъжда откритията си и с историците и археолозите от местния музей. Със сигурност, ако при предстоящи разкопки излезе предмет или надпис, който да докаже това, отзвукът в Европа би бил изключително голям, защото много държави проявяват интерес към келтската култура. 

Експедиция “Преоткрий България” отиде на място, за да запознае с фактите читателите на вестник “Дневен Труд”. Репортаж за откритието може да намерите в печатното издание на вестника от днес или в интернет изданието му: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=687712

Инж. Димитър Димитров е категоричен че анализът на картите води към столицата на келтите. „От прегледаните 65 карти с изображение на Северна Тракия в 11 открих топонима „Тилè” в източната част на Подбалканското поле, изписан с латински или гръцки букви, без точно посочване на мястото му, а в 7 карти открих означени селища в района, ограничен от днешните градове Николаево, Гурково и Твърдица”, заявява Димитров. Той настоява, че древната келтска столица Тиле съвпада изцяло с останките върху двата по-ниски хълма непосредствено на север от гр.Николаево.

Специалистите обаче са по-внимателни в своите преценки. Според проф. Валерия Фол, консултант на Експедиция “Преоткрий България”, последните изследвания показват, че траките и келтите не са били в непрекъснат конфликт, както най-често се представят техните отношения, а са живеели и в икономическо и политическо сътрудничество. „Докато не бъдат открити ясни доказателства (най-сигурното е надпис), то всяко предположение (за местоположението на Тиле) ще бъда в сферата на хипотезата”, добавя тя.
Илюстрация (Древна карта)

Картата, на която Тиле е изписан с букви над сегашно Николаево, е на римските провинции по река Дунав от времето на императорите Август и Клавдий. Тя е част от публикувания в Германия през 1902 г. „Атлас на античността” от издателство DIETRIH REIMER – Берлин. Редактор на атласа е Енрико /Хенрих/ Киперт Беролинези /берлинчанинът/, германски географ и картограф от италиански произход /1818-1899 г./, запознат отлично както с древната, така и с новата история на Балканския полуостров. През 1876 г. Киперт пропътува целия Балкански полуостров и съставя подробна етнографска карта на българските земи, по която са определени границите на Княжество България и Източна Румелия на Цариградската конференция след Берлинския конгрес. (Картата в по-голям размер може да намерите приложена към писмото – Map Tile)

За допълнителна информация:

Стоян А. Стоянов
ПР Консултант

Сдружение „Културни проекти“
Моб. тел.: + 359 (888) 889 811
+ 359 (879) 646 648
E-mail: info@culturalprojects.org
Web: www.culturalprojects.org 

Оригинална публикация

Leave a Reply