Българското дружество за връзки с обществеността проведе неформална среща в Бургас за създаване на регионална секция в града

БДВО I 12.05.2011

БДВО инициара създаването на регионална секция на дружеството в Бургас

На 12 май 2011 г. председателят на Българското дружество за връзки с обществеността Стоян А. Стоянов и членът на Комисията по етика на БДВО Милен Филипов организираха неформална среща на PR специалистите в Бургас и региона за създаване на регионална секция на БДВО в града.

На срещата присъстваха 10 PR специалисти – управители и служители на PR агенции от Бургас, ръководители и представители на комуникационните отдели на държавни институции, органи на местното самоуправление и неправителствените организации.

На срещата бяха дискутирани проблемите и предизвикателствата на PR специалистите в региона, както и нуждата от създаването на местна структура на БДВО.

Единодушно присъстващите на срещата решиха да бъде започната процедура по създаването на регионална секция на БДВО в Бургас. На Милен Филипов, член на КЕ на БДВО и преподавател по публични комуникации в Бургаския свободен университет, бе възложен ангажиментът за насрочване на учредителна среща през месец юни 2011 година.

През юни 2011 година ще бъде организирана и среща на PR специалистите в град Варна за създаване на регионална структура в града и региона. 

Leave a Reply