Chivas Regal изпраща Максим Бехар като посланик на кавалерството в Кан

PR Kernel I 22.05.2011

Най-луксозното уиски в света CHIVAS REGAL, избра Теодора Духовникова (актриса) и Максим Бехар (PR специалист) за посланици на България на събитията, включени в последните два дни от програмата на най-големия кинофестивал в света. Двамата българи заминават в събота (21 май 2011), за да станат част от случващото се на фестивала. В духа на модерното кавалерство, те ще имат възможността да посетят серия от събития, на които достъпът за журналисти е силно ограничен. Запазването и развиването на ценности като галантност, чест и достойнство, е основна мисия на CHIVAS REGAL, а посланиците на марката са онези, от които зависи тя да бъде реализирана.

Всяка година, ексклузивният партньор на фестивала Chivas, организира елитно събитие в обособена за целта къща, където са поканени популярни личности от целия свят. Подборът на гостите се осъществява по критерии „лидери на мнение” за съответната страна, като задължително условие е, всеки един от тях да е сам носител на високите ценности на Chivas – не само в рамките на събитието, а и в реалния живот.

Вече втора година CHIVAS REGAL насочва всичките си усилия за популяризиране на мисията „Да живеем като кавалери”. Във връзка с това, през 2011 е основано и „Движението на съвременните рицари”. Всички негови членове са носители на високи кавалерски ценности, тясно свързани с утвърждаване на класическата представа за мъжеството, която е непреходна и не зависи от динамиката на времето. Членството не изисква някакви определени действия, а единствено вяра и дълбоки убеждения в смисъла на кавалерството.

Оригинална публикация

Leave a Reply