Daily Mail & General Trust отчете ръст на приходите

в. Класа | 10.02.2011

Постъпленията от дигиталните издания скачат със 73%

Рекламните приходи на всички национални издания на Daily Mail & General Trust се увеличават с 5% през последните три месеца за периода до 2 януари. На фона на отчетените добри резултати в регионалните офиси на британския медиен конгломерат, който е един от най-големите в Европа, бяха съкратени стотици работни места заради продължаващите трудности.
Като цяло от DMGT заявиха, че търговията е в съответствие с очакваните нива, като общите приходи за първото тримесечие са нараснали с 3% и с 5% на годишна база до 497 милиона.
Във Великобритания DMGT има интереси в национални и регионални вестници, телевизия и радио. Компанията има многообразни дейности, базирани извън Великобритания, представлявани от Northcliffe Media, DMG Радио Австралия, DMG световните медии, DMG информация. Нейните най-големи пазарни дялове освен в Обединеното кралство са в САЩ, Източна Европа и Австралия.
Доходите от A & N медиа, дъщерната компания, в която са издателските къщи на вестниците са се снижили с 1% през тримесечието до 277 милиона. От компанията заявиха, че ще предприемат съкращение на 332 служители, което е около 4% от общата численост на персонала. Основните приходи на издателската група Associated Newspapers, създадена през 1905 г. също под шапката на Daily Mail and General Trust, която издава четири национални и две регионални заглавия, между които са Daily Mail и Mail on Sunday, са се повишили с 1% до 211 милиона. Това е увеличение от 6% в сравнение с година по-рано.
Общата печалба от издателската дейност е нараснала с 5%, като за печатните медии тя е +5%, а за дигиталните – внушителните +73%.
Показателите, измерващи рекламните приходи, са се вдигнали с 4%, но ръстът като цяло в отделните категории е по-нисък в сравнение с предходната година.
Приходите само от дигиталните активи на националните вестници отчитат увеличение с 11% на годишна база.
Daily Mail and General Trust отчита, че през първия месец на 2011 г. основните приходи са скочили с 2% на годишна база. Постъпленията от тираж са се снижили с 3%. Нетният дълг към 2 януари нараства до 910 м.
"Търговията за периода на първото тримесечие е в съответствие с нашите очаквания въпреки лошия период за бизнеса през декември", заяви Мартин Морган, главен изпълнителен директор на DMGT. "Като цяло нашите операции бизнес към бизнес се засилват и медиите продължават да се ползват от нарастването на рекламните инвестиции, въпреки че не може да се направи точна прогноза за тенденциите през цялата година."
Мартин Морган уточни: "Продължаваме да бъдем предпазливи в средносрочна перспектива, като отчитаме и процесите в международната икономическа среда. В центъра на нашето внимание продължават да бъдат инвестициите по посока на управлението на основния растеж, а сред дългосрочните ни цели остават повишаването на ефективността на работата и намаляването на дълга.

Стр. 15

Оригинална публикация

Leave a Reply