Даниел Киряков е новият мениджър “Комуникации” на Американска търговска камара в България

3e-news.net I 2.03.2018

Даниел Киряков е новият мениджър „Комуникации“ на Американска търговска камара в България (АмЧам). АмЧам е неправителствена бизнес организация, която представлява интересите на своите членове с цел интензифициране на бизнес-връзките между България и САЩ, промотиране върховенството на закона, насърчаване на инвестициите и търговския обмен между двете страни.

Сред приоритетите на Камарата за 2018 г. са:

- развитие на дигиталната икономика и свързаните с нея теми за защита на личните данни и предстоящи регулации на ЕС, „Интернет на нещата“ (IoT), електронно управление и кибер-сигурност;
- Развитие на човешкия капитал – финансова грамотност, реформа в сектор „Образование“, дигитално образование и умения;
- Иновации и предприемачество;
- Опазване на околната среда.

Даниел Киряков има богат опит в областта на връзките с обществеността, бил е мениджър комуникации в "КонтурГлобал Марица Изток 3" и Българската Минно-геоложка камара.

Оригинална публикация

Leave a Reply