“Дарик радио” АД е новият издател на списание “Правен свят”

сп. Мениджър | 2009-11-27

Списание Правен святЕдинственото издание за юристи в България запазва досегашната си ориентация, но ще бъде разширено с нови теми, ще има нов графичен дизайн и редакционна концепция. Първият обновен брой излиза в началото на декември. Ще се издават 10 броя годишно. Константин Вълков, който е програмен директор на "Дарик радио", ще поеме управлението на "Правен свят".

Стр. 119

Leave a Reply