Девет фирми се състезават за PR-a на проекта за интегрирания градски транспорт на Русе

в. Бряг, Русе | 28.08.2013

9 фирми са подали оферти за участие в обществената поръчка на Община Русе по проект "Изпълнение на мерки за осигуряване на информираност и публичност при реализиране на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе". В понеделник комисия отвори и прегледа документите на всички кандидати, сред тях само една фирма е русенска – "Парнас" ООД, останалите са софийски компании. Предстои до средата на следващата седмица комисията за обществените поръчки да оцени по критерии кандидатите и да се произнесе с резултат.
Поръчката предвижда спечелилият кандидат да сключи договор за една година, през която да организира рекламна кампания за целите на проекта. Друго от изискванията е да подготви рекламни материали тип брошури, билбордове, стикери и листовки, чрез които да представи промените в транспортната мрежа на Русе. Максималният финансов ресурс на поръчката е 110 хиляди лева.

Стр. 4

Leave a Reply