Digital PR

сп. Sign Cafe | 08.02.2012

И ОТНОВО: Digital, no- Digital, най-Digital

От всички тенденции и прогнози, изложени дотук, без никакво колебание можем да заключим – през новата година дигиталният PR ще продължи да тържествува на сцената на масовите комуникации. В тази връзка, какво очакват онлайн специалистите по комуникации, се оказва проблем, който пряко касае всеки модерен PR специалист. Качеството и количеството на социалните медии, степента, в която ще се модифицират те, и посоката, в която очакваме най-осезаемото им развитие, се превръщат във въпроси, които не можем да си позволим да пропуснем с лека ръка. Разбира се, динамиката, в която се развиват онлайн медиите, поставя под съмнение всяка категорична прогноза. Все пак, няколко са основните направления, в които е повече от препоръчително да бъдем нащрек:
Поддържане на тясна връзка с всички публики. По време на годишната конференция на PRSA от 2011 г., различни специалисти, които взеха участие 6 нея, изразиха предположение, че това, което трябва да се внедри като трайна практика в PR бизнеса, е да се поддържат активни взаимоотношения с всички публики на марката в рамките на социалните мрежи -от служителите, клиентите, инфлуенсърите до бизнес партньорите. Тази препоръка ше се превърне в устойчива тенденция, особено ако навлезе практиката за съотнасяне на разпознаваемостта на бранда към ефективността от комуникацията.
Предстояща конвергенция между социалните мрежи и телевизиите. В момента социалните мрежи позволяват интерактивност в сайтовете за телевизионна програма, така че, след като си проверите какво се дава по телевизията, можете да се включите в диалог с фенове по целия свят, които гледат едно и също предаване по едно и също време. Тази социална платформа е възможна и за кино, и за музика. Нещо повече – мълвата за съществуващия проект на Стив Джобс – iTV вече се потвърди и през 2012 г. очакваме и официалното представяне на проекта.
Тотална интеграция на подходите и каналите. През следващата година интеграцията ще бъде по-осезаема от всякога. Днес използваме мобилни телефони, социални мрежи, маркетинг, PR, реклама, директна поща, имейл, като ги разглеждаме и използваме поотделно. През 2012 г. обаче, повечето от каналите и техниките за комуникация ще се итегрират, защото практически всички те работят заедно, а занапред това ще бъде все no-осъзнато явление.
Измерване на ефективност 8 социалните мрежи. Ако все още не измервате вашата ефективност от онлайн кампаниите си в реални пари, може да се окажете вън от играта през 2012 г. Със сигурност специалистите по комуникации ще трябва да понаучат малко повече за счетоводството или икономиката, но процесът е необратим.
Нови социални мрежи. Независимо че изобщо нямаме нужда от нови социални мрежи, има доста платформи, които ще бъдат доразвити през тази година, за да се появят в пълния си блясък във виртуалното пространство. Подобна любопитна платформа е Pinterest.
Имейл маркетинг. Около 107 трилиона са изпратените имейли през 2010 г.- факт, който ще предопределя бъдещото поведение на специалистите по комуникации. В тази връзка, използването на имейла ще става все no-осъзнато и по-активно. И естествено – всеки има имейл, докато не всеки живее в социалните мрежи.

Стр. 85

Leave a Reply