Дискусия в Apeiron Academy на тема “Employer Branding – как да бъде спечелена лоялността на служителите?”

EVENTS.dir.bg

Кога: 25 февруари 2010 г. (четвъртък), 17.30-19.00 часа
Къде: София, Apeiron Academy Hall, ул. "Искър" №54, ет.2
Достъп: Регистрация
Организатор: Apeiron Academy, Акредитиран център на CIPR, Великобритания

Събитието: На 25 февруари 2010 г. Apeiron Academy Клуб Вътрешен комуникатор ви кани на дискусия „Employer Branding – как да бъде спечелена лоялността на служителите?” В дискусията ще се включат специалисти в сферата на комуникациите, пъблик рилейшънс, човешки ресурси, маркетинг.

Пълна информация за срещата: http://apeironcommunication.com/blogs/grapevine/category/club/

Пълна информация за Apeiron Academy Клуб Вътрешен комуникатор: http://apeironacademy.com/networks/inner_communicator.html

Потвърждения за участие в срещите на Apeiron Academy Клуб Вътрешен комуникатор се приемат на тел : 02/ 811 78 55 или наgrapevine@apeironcommunication.com

За контакти:

Apeiron Academy
02/ 811 78 55
grapevine@apeironcommunication.com

Оригинална публикация

 

Leave a Reply