Днес се навършват девет години от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България

www.bdvo.org I 07.07.2014 г. 

 

На 07 юни преди 9 години, представители на действащите тогава неправителствени организации в сферата на комуникациите, подписаха декларация за приемане на общ Етичен кодекс на ПР специалистите в България. От името на своите организации, под документа положиха подпис: Гергана Василева (IPRA България), Любомир Аламанов (БАПРА), Нели Бенова (БДВО), Михаела Малеева (Дружество за ВО към СБЖ), Аня Дайнова (Асоциация ИМАГИНЕС) и Любомир Блатски (АСКО) (на снимката).

В следващите години, при своето създаване, Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО), също се присъединиха към организациите в страната, които припознават, а техните членове приемат да следват принципите заложени в Етичния кодекс.

Българско дружество за връзки с обществеността е един от основните инициатори за подписване на документа, като и до днес, то продължава да е единствената организация в тази сфера, която избира Етична комисия, имаща за цел да следи за спазването на етичните норми на пазара. Комисията може да бъде сезирана с казуси, както от членове на БДВО, така и от лица и организации нечленуващи в Дружеството. 

 

Оригинална публикация

Leave a Reply