Ефективни техники и мерки за успешна интеграция оформени в Наръчник бяха представени в гр.София

София, 27.05.2015 г. Анализ на добри европейски практики, заедно с извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Ефективни техники и мерки за успешна интеграция“ бяха представени в гр.София. На пресконференция във Френския институт Николай Сиджимов, изпълнителен директор на АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ) и експерти по проекта представиха постигнатите цели и резултати от проекта, който се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, чрез Агенция по заетостта.

Проект BG EIF 2013/01-04.01 „Ефективни техники и мерки за успешна интеграция“ беше изпълнен от АСЕКОБ в периода януари-май 2015г. и е на обща стойност 64,633.09 лв. Дейностите и целите на проекта бяха насочени към граждани на трети държави на територията на Република България. В разработения Наръчник  за ефективни техники и мерки за успешна интеграция, както и в създадената уеб-базирана електронна платформа са достъпни анализирани данни за състоянието, механизмите за наблюдение и възможностите за подобряване на интеграционните процеси на имигрантите в българското общество.

За допълнителна информация:
АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Николай Сиджимов – Изпълнителен директор
гр.Сливен                
ул. "Димитър Пехливанов" № 3a
Тел./факс +359 44 662216
+359 878 577973
web: http://www.bamee.org/
e-mail: bamee@bamee.org
 

Leave a Reply