ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА


Изложението цели да предложи иновативни решения и нови методи за справяне с предизвикателствата на енергийния пазар, като тематично обхваща браншовете, свързани с енергетиката. share on facebook

Leave a Reply