Employer Booster гради имидж на компаниите като работодатели

Symbol Media Group I 20.01.2016

Symbol Media Group представя новата си услугата Employer Booster, създадена в помощ на работодателите да привличат, мотивират и задържат своите служителите.

Имиджът на дадена компания придобива все по-голямо значения в съвременния процес на търсене и предлагане на работа. Именно заради това става все по-актуален терминът employer branding. Той се появява на дневен ред, тъй като вече добрите финансови условия и стандартната работна среда не дават изцяло нужната на служителите мотивация. Те търсят “специалната компания”, която им дава самочувствие и им позволява да се изразяват и развиват като личности. В резултат на тази засилваща се тенденция българските работодатели вече могат да се възползват от новата услуга Employer Booster.

Разработеният от Symbol Media Group продукт предлага цялостна грижа за представяне на компанията пред външната публика. Employer Booster работи на две нива. На първото, наречено Employer Identity, се изгражда уникална та идентичност на работодателя пред потенциалните служители с цел по-лесното им привличане. След като ценните кадри вече са в екипа, следва да се положат усилия за тяхното задържане. Tова става на второто ниво Keep Me Engaged, вързано със създаването на неповторима вътрешна среда и корпоративна култура, които повишават и поддържат ангажираността на колектива.

Разнообразните продукти и услуги, предлагани от дъщерните компании на Symbol Media Group, като криейтив и маркетинг услуги, организиране на специални събития, партита и пътешествия, консиерж услуги и създаване на програми за лоялност, дават добавена стойност на служителите и допринасят за по-добрата фирмена култура и ангажираност на екипа. Индивидуалната концепция за всяка компания се изработва на базата на първоначална оценка и задълбочен анализ, изготвени в партньорство с AON.

Symbol Media Group обединява агенции, специализирани в предлагането на широка гама от комуникационни услуги – рекламни концепции и стратегии, дизайн, ПР и събитиен мениджмънт, медийно планиране и купуване, дигитални и уеб решения, Social Media Marketing и др. Symbol Media Group предоставя пълно комуникационнно обслужване и интегриран подход в създаването на концепции и решения за своите клиенти, помагайки им да изградят свой уникален публичен профил.

За повече информация относно Employer Booster, моля постетете www.employerbooster.com

Leave a Reply