Есенна конференция на департамент “Масови комуникации” на НБУ “Има ли криза на доверие в медиите?”

Начало: Четвъртък, 25 Ноември 2010 г.
Край: Петък, 26 Ноември 2010 г.
Място: София, Нов български университет, бул. "Монтевидео" №21
Достъп: Само с покана
Организатор: Департамент “Масови комуникации” на Нов български университет

Департамент “Масови комуникации” на Нов български университет организира ЕСЕННА КОНФЕРЕНЦИЯ на 25 и 26 ноември 2010 г. от 10 часа, в заседателната зала на библиотеката, НБУ

НА ТЕМА:

Има ли криза на доверие в медиите и ПР?

Теми за обсъждане:

- "Четвъртата власт" и доверието
- Високият рейтинг не е гаранция за доверие към медиите
- Журналистика без авторитетни журналисти, журналистика без доверие
- Ролята на доверието при успешните ПР практики
- Кризисният ПР: как да си върнем изгубеното доверие
- Етични конфликти в ПР общуването
- Обществени срещу частни медии в борба за доверието на потребителите
- Социалните мрежи: доколко да им вярваме
- "Гражданската журналистика" – кой й вярва
- WikiLeaks: възможност или опасност

Докладите (до 15 минути) и научните съобщения (до 10 минути) ще бъдат публикувани след конференцията в електронната страница на департамента в сайта на НБУ.

Научен ръководител: проф. Владимир Михайлов, д.н.

Координатор: Христо Бонев, докторант; e-mail: h.bonev@live.com

 

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1000

Leave a Reply