Език свещен

сп. Тема | 2010-04-25 

Изпълнителният директор на Мобилтел Андреас Майерхофер получи "Правописен речник на българския език" от проф. Боян Биолчев при обявяване кампанията на мобилния оператор, в която ще се търсят проекти, ориентирани към езиковата и социалната грамотност на младите хора у нас. М-Тел дарява 100 хил. лв. Проектите ще оценяват Елица Баракова от фондация "Помощ за благотворителността в България", Елена Панова от ПРООН, Валери Запрянов, главен редактор на сп. "ТЕМА", Константин Вълков от Дарик радио, Мирослава Радева от MBMD, проф. Биолчев и представители на М-Тел

Стр. 7
 

 

Leave a Reply